Anesthesie bij kinderen

​Binnenkort ondergaat uw kind een ingreep of onderzoek onder volledige verdoving. Voor de meeste ouders en kinderen is dat een heel stressvol moment. Daarom willen we deze ervaring zo comfortabel mogelijk maken.

kind wordt in slaap gebrachtOnze belangrijkste zorgen zijn de veiligheid en het comfort van uw kind. Dankzij de technische en de farmacologische vooruitgang is anesthesie bij kinderen zeer veilig geworden.
Uw kind wordt verdoofd door een ervaren anesthesist die wordt bijgestaan door een assistent-anesthesist. De anesthesist bewaakt tijdens de ingreep de belangrijke lichaamsfuncties zoals de ademhaling, de polsslag, de bloeddruk en de lichaamstemperatuur en past die zo nodig aan.
De anesthesist houdt uw kind onafgebroken onder controle, van het moment dat uw kind in de operatiezaal aankomt, tot het van de ontwaakkamer (recovery) wordt teruggebracht naar de kinderafdeling.

Voor de anesthesie

Wanneer wordt beslist dat uw kind een operatie zal ondergaan, krijgt u een preoperatieve vragenlijst en een instemmingsverklaring mee. Die vult u dan thuis of samen met de verpleging in.

Is uw kind ziek is of heeft het recent een kinderziekte doorgemaakt? Dan moet de geplande operatie misschien worden uitgesteld tot uw kind weer helemaal beter is. U neemt hiervoor het best contact op met de kinderdagkliniek, het chirurgisch dagcentrum of het secretariaat van de specialist die uw kind opereert.

We raden u aan om uw kind op voorhand te vertellen wat er gaat gebeuren. Zo kan uw kind rustig de informatie verwerken.

Bij een geplande operatie mag één ouder het kind begeleiden naar de operatiezaal.

De anesthesie: masker of infuus

Er zijn twee mogelijkheden om uw kind in slaap te brengen: via een maskertje of met een prikje (infuus). De anesthesist zal de leeftijd en volwassenheid van uw kind evalueren en bepalen hoe hij of zij zal gaan slapen. Bij een maskertje ademt uw kind een mengsel van zuurstof en een anesthesiegas in, tot het slaapt. Daarna krijgt het een infuus. Bij oudere kinderen wordt meestal een prikje gebruikt. Uw kind krijgt dan eerst een infuus. Via dat infuus worden dan medicijnen gegeven om het in slaap te brengen.

Vaak gebeurt het dat uw kind onwillekeurige bewegingen maakt tijdens het inleiden van de anesthesie. Dat is normaal en is geen reden tot ongerustheid.

In de operatiekamer wordt de bewakingsapparatuur aangesloten. Uw kind krijgt pleisters op de borst om de hartslag te meten en een knijpertje op de vinger (of teen) om het zuurstofgehalte in het bloed te registreren. De bloeddruk wordt gecontroleerd aan de arm.

Na de anesthesie

In tegenstelling tot volwassenen wenen de meeste kinderen als ze uit de verdoving wakker worden. Dat hoeft niet te betekenen dat ze pijn voelen: het kan ook een reactie zijn op de stressvolle situatie. Uw kind kan zich ook wat verward, woelig of misselijk voelen. Die reacties zijn normaal. Ze verdwijnen zodra de anesthesie helemaal is uitgewerkt.

Kinderen blijven zo kort mogelijk in het ziekenhuis. In de meeste gevallen kan uw kind op de dag van de operatie zelf of de volgende dag al naar huis.

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u de verpleegkundigen van de kinderafdeling of het Chirurgisch dagziekenhuis bereiken op tel. 09 332 53 84.

U kunt ook een afspraak maken voor een preoperatieve consultatie met de anesthesist op het nummer tel. 09 332 32 81.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:37.

Locatie

Ingang 50

Route 560