Preoperatieve anesthesieconsultatie

​Anesthesie is zeer veilig. Een consultatie bij de anesthesist kan ze nog veiliger maken. Samen met u overloopt de anesthesist uw ziektegeschiedenis, eventuele allergieën, medicatiegebruik enz. Als dat nodig blijkt, kan dat worden aangevuld met een bloedonderzoek en een elektrocardiogram. De anesthesist kan u ook doorverwijzen naar uw huisarts of naar een specialist voor bijkomende onderzoeken. Zo nodig zal de anesthesist uw medicatie aanpassen. Dat geldt bijvoorbeeld voor geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden of voor medicatie tegen hoge bloeddruk.

Tijdens de consultatie bespreekt de anesthesist met u ook de voor- en nadelen van de verschillende anesthesietechnieken die voor uw specifieke operatie in aanmerking komen. Ook wordt al nagegaan met welke techniek de pijnstilling ná de ingreep zal gebeuren.

De preoperatieve anesthesieconsultatie zorgt ervoor dat u beter op de ingreep bent voorbereid. Bovendien weet het hele operatieteam dankzij de consultatie waar het in uw specifieke situatie rekening mee moet houden.

Uw chirurg of behandelende (tand)arts bepaalt of een preoperatieve anesthesieconsultatie voor u nuttig is. Indien dat zo is, wordt een afspraak vastgelegd.   

Preoperatieve vragenlijsten

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:37.

Locatie

Ingang 50

Route 560