Postoperatieve zorg

De Post-anesthesie zorgafdeling​​

De Post-anesthesie zorgafdeling (PAZA), soms ook recovery genoemd, is een speciale afdeling in het operatiecomplex. Hier verblijven patiënten tijdens de eerste periode na een ingreep. Er is een permanentie de klok rond van een multidisciplinair team, dat bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen, anesthesisten en kinesitherapeuten. Samen nemen ze de zorg op voor patiënten die net zijn geopereerd.

post-anesthesie zorgafdelingAlle patiënten worden nauwlettend gemonitord tot de directe effecten van de anesthetica verdwenen zijn. Anesthetische en chirurgische complicaties worden in een vroeg stadium opgespoord en behandeld. Daarnaast worden de pijnstilling en het algemeen medisch beleid op punt gesteld.

De meeste patiënten kunnen na een periode van 1 tot 2 uur probleemloos terug naar een gewone verpleegafdeling, waar ze hun revalidatie kunnen voortzetten. Andere patiënten blijven soms tot 24 uur na hun ingreep op de PAZA. Dat is bijvoorbeeld het geval na een zware ingreep of voor patiënten die al veel vooraf bestaande aandoeningen hadden. Een langer verblijf op de PAZA kan vaak voorkomen dat de patiënt op intensieve zorgen moet worden opgenomen.

Postoperatieve en ac​ute pijnbestrijding

De pijn na een operatie hangt natuurlijk af van het type ingreep dat werd uitgevoerd. De pijn verschilt van patiënt tot patiënt. Postoperatieve pijn is niet helemaal te voorkomen, maar valt wel goed te behandelen. Het is belangrijk dat de pijn goed wordt behandeld. Dat verhoogt niet alleen uw comfort. Pijn die niet behoorlijk wordt behandeld, kan negatieve effecten hebben voor hart, longen, darmen, immuunsysteem enz. In zeldzame gevallen kunnen zo zelfs blijvende pijnklachten ontstaan.

Tijdens een operatie onder algemene anesthesie gebruikt de anesthesist zeer krachtige pijnstillers. Die werken nog door op de ontwaakzaal (PAZA). Daarna worden ze vervangen door pijnstillers die op de verpleegeenheden kunnen worden gebruikt.

Vormen van pijnstilling

Er bestaan verschillende soorten pijnstillers en verschillende manieren van toediening. De keuze hangt af van de operatie en de te verwachten pijn.

Infuus

De medicatie wordt aan het eind van of meteen na de operatie via het infuus toegediend, zodat ze meteen effect heeft.

Injectie in de spier

De medicatie wordt in de spier ingespoten. Ze komt trager vrij dan via een infuus, maar werkt wel langer door.

Suppo's

Medicatie die anaal wordt ingebracht, wordt snel in het bloed opgenomen en zorgt voor een snelle en goede pijnstilling. Als u (nog) niet mag eten, is deze medicatie het ideale alternatief voor tabletten.

Tabletten

Als u (weer) mag drinken of eten, zijn tabletten een gemakkelijke en veilige manier om pijnstilling toe te dienen. De klassieke pijnstillers zoals ibuprofen, paracetamol, tramadol worden zo toegediend. Ze kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt.

Pijnpomp

Deze pomp geeft meestal continu pijnstillende medicatie vrij. Ze stelt patiënten in staat om zelf extra pijnstilling toe te dienen door simpelweg op een knop te drukken. Zo kunnen ze hun pijnstilling optimaliseren en worden ze minder afhankelijk van de verpleegkundige. Een pijnpomp kan op drie manieren worden gebruikt.

  • Epidurale pijnstilling: deze techniek wordt veel toegepast in het verloskwartier en kan ook na operaties worden gebruikt. Voor de ingreep plaatst de anesthesist een fijne katheter dicht bij de ruggemergszenuwen. De pomp wordt nadien op deze katheter aangesloten. Deze vorm van pijnstilling is goed te gebruiken bij operaties in de buik en de borstkas.
  • Locoregionaal zenuwblok: de anesthesist plaatst een katheter ter hoogte van een zenuw die naar het operatiegebied gaat. Deze techniek is goed te gebruiken voor een lidmaat of de schouder.
  • Intraveneuze pijnstilling: de pomp wordt aangesloten op een infuus, zodat de pijnmedicatie rechtstreeks in het bloed komt. De patiënt zal meestal zelf de pijnstilling regelen.

Alle pompen zijn beveiligd tegen overdosering, zodat patiënten niet bang hoeven te zijn om ze te gebruiken. Een dokter van de dienst Anesthesie gaat elke dag met een pijnpomp bij de patiënten langs om de pijnstilling te controleren. Daarnaast beschikt het UZ Gent ook over een acute pijnservice om – in overleg met de dokters van de afdelingen – pijnstillende medicatie aan te passen of te optimaliseren.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:37.

Locatie

Ingang 50

Route 560