Over de dienst​ Anesthesie

Missie

De missie van de dienst Anesthesie bestaat erin menswaardige, kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk gefundeerde zorg te bieden aan alle patiënten die een heelkundige ingreep of een procedure ondergaan waarbij bewaking van levensfuncties, doorgedreven pijnstilling of kunstmatige slaap nodig zijn. Een topteam van specialisten staat 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat om die zorg te realiseren.

chirurgisch dagziekenhuisOnze academische opdracht houdt ook in dat we actief bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. We investeren in klinisch en experimenteel onderzoek en zijn betrokken bij de belangrijkste Europese multicentrische onderzoeksprojecten. Dagelijks leiden onze stafleden een keurgroep van beloftevolle jonge artsen op die de toekomst van het specialisme zullen verzekeren.

Om deze veelzijdige opdracht in te vullen, kunnen we rekenen op de kunde en inzet van onze administratieve medewerkers. Bij hen kunt u altijd terecht met vragen, bedenkingen of suggesties.

Prof. dr. Patrick Wouters, diensthoofd Anesthesie

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:37.

Locatie

Ingang 50

Route 560