Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Buikwandchirurgie

De buikwandchirurgie is een van de belangrijkste pijlers geworden binnen dit domein. De laatste jaren heeft ons centrum zich geprofileerd als expert op het vlak van liesbreukchirurgie, zowel in België als in Europa. Er werd ook meegewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe chirurgische methode voor het herstellen van liesbreuken (Polysoftmethode).

 Polysoftprothese

Foto: Polysoftprothese

Maandelijks vinden verschillende 'teaching-sessies' plaats om andere chirurgen uit binnen- en buitenland deze techniek aan te leren. Het voornaamste voordeel aan deze techniek is dat er geen fixatie van het geplaatste 'netje' moet gebeuren waardoor de kans op chronische pijnklachten na een dergelijke liesbreukoperatie sterk verminderd kan worden.

herstel van een liesbreuk met Polysoft-mesh
Foto: Situatie na herstel van een liesbreuk met Polysoft-mesh, bekeken van binnenuit.

Binnen de buikwandchirurgie participeren we ook aan meerdere klinische studies gecoördineerd vanuit ons ziekenhuis of vanuit andere Belgische en Europese centra.

Enkele voorbeelden zijn:

  • COMPAC-trial: Het doel van de studie is na te gaan of een herstel van de volledige buikwand ter hoogte van het litteken beter is dan enkel herstel van de huidige breuk. Men kan namelijk verwachten dat de buikwand zwak is ter hoogte van de gehele incisieplaats van de vorige operatie en niet enkel op de plaats van de huidige breuk. Dat zou dan op termijn aanleiding kunnen geven tot een nieuwe breuk op een andere plaats. In de medische literatuur is de kans op een nieuwe hernia na een eerste littekenbreuk ongeveer 15%. Men wil daarom de 2 verschillende methoden om een littekenbreuk te herstellen met elkaar vergelijken namelijk een volledig herstel van de abdominale buikwand over het gehele litteken of een gedeeltelijk herstel van de breuk.
  • LITEKUP-trial: Het doel van de multicentrische studie is na te gaan welke bestaande liesbreuktechniek de voorkeur moet genieten bij het terugkeren van de liesbreuk, postoperatieve pijn en de snelheid waarmee patiënten opnieuw aan het werk kunnen. De coördinatie van deze studie gebeurt in het UZ Brussel.
  • PROCEED-trial: Het doel van deze multicentrische studie is een nieuwe prothese te evalueren die bij een laparoscopisch (kijkoperatie) herstel van een buikwandhernia kan gebruikt worden. Het UZ Gent coördineert deze studie.
  • MOA-728-trial: Het doel van deze studie is het effect van een geneesmiddel te bestuderen dat de darmactiviteit kan bevorderen na het herstel van een grote littekenbreuk. Deze darmactiviteit is soms zeer traag (met langere ziekenhuisopname tot gevolg door het gebruik van veel pijnstilling bij dergelijke operaties).
  • PLUVEX-trial: Het doel van deze studie is te beoordelen of het nodig is om bij hele kleine buikwandbreuken (bv. navelbreuk) een blijvend netje te plaatsen of dat een tijdelijke versteviging, die na een klein jaar volledig is geresorbeerd, ook voldoende is. Het UZ Gent coördineert deze studie.

Ook via experimentele studies in het chirurgisch lab worden verschillende topics nader onderzocht: dat betreft onder andere het bestuderen van 'krimpen van netjes', fixatiemethoden bij herstel van breuken via een kijkoperatie of de ontwikkelingen van bepaalde kleefstoffen die postoperatieve pijn na breukchirurgie zou kunnen verminderen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-2-2016 10:05.