i-4-1-Health

i-4-1-HealthIn de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het
i-4-1-Health project.

Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. 

Amphia Ziekenhuis is de verantwoordelijke organisatie van dit project, samen met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Voor meer informatie, surf naar www.i41health.eu.

UZ Gent als partner

Ook het UZ Gent neemt als partner deel aan dit project. Het team Infectiepreventie levert onder andere experts die de ontwikkeling van een digitaal meetinstrument, de Infectie Risico Scan (IRIS) mee vormgeven en helpen uitrollen in de partnerorganisaties. 

Dit instrument brengt op objectieve en uniforme wijze de infectierisico's op patiëntenafdelingen in kaart. Het meet processen zoals schoonmaak, handhygiëne en juist gebruik van medische hulpmiddelen en antibiotica. Na de ontwikkeling ervan zal het in het UZ Gent worden ingezet om veilige zorg te garanderen.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health-project is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland. Dat is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:37.

Locatie

Ingang 12

Route 1407