Infectiepreventie

Zorginfecties zijn een veel voorkomend probleem in onze moderne gezondheidszorg. Dat is het gevolg van de evolutie in de geneeskunde waarbij steeds meer ingrijpende technieken gebruikt worden bij steeds meer oudere en/of verzwakte patiënten. Daardoor verlengt de hospitalisatieduur met bijkomende onderzoeken en behandelingen en nemen daarnaast het aantal ziektegevallen en overlijdens toe.

Infectiepreventie en -beheersing behoort dan ook tot de prioriteiten van het UZ Gent. Eén derde van de zorginfecties kan immers vermeden worden door het invoeren van de juiste maatregelen.

Focus van infectiepreventie

De focus van infectiepreventie ligt op het voorkomen van extra schade bij de patiënt ten gevolge van zijn ziekenhuisopname, door de verspreiding van micro-organismen (zoals bacteriën en virussen) te verhinderen en zo infecties te vermijden.

Centrale pijlers van infectiepreventie en -beheersing

  • Dragers van micro-organismen identificeren  en ze isoleren.
  • Schadelijke micro-organismen elimineren door dragers te behandelen en door zorgmateriaal te reinigen, te desinfecteren en te steriliseren.
  • Overdracht van micro-organismen stoppen door standaardvoorzorgen en handhygiënerichtlijnen toe te passen.
  • Antibioticaverbruik inperken. Dat is een opdracht van de antibioticabeleidsgroep.

​Meer info

Neem contact op met de dienst Infectiepreventie


De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-6-2020 16:04.

Locatie

Ingang 12

Route 1407