Zorginspectie

Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid dat als opdracht heeft om de zorgkwaliteit in ziekenhuizen te controleren.

De ziekenhuizen zijn op de hoogte van de eisen waaraan ze moeten voldoen. De inspectie gebeurt onaangekondigd en omvat onder meer observatierondes, controle van dossiers en gesprekken met ziekenhuismedewerkers en patiënten. De getuigenissen zijn altijd anoniem. Na de inspectie volgt een inspectieverslag dat door iedereen kan ingekeken worden.

Zorginspectie 2017

In 2017 werd de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie geïnspecteerd. De Zorginspectie controleerde op welke manier de afdeling omgaat met vrijheidsbeperking. Het UZ Gent behaalde een uitstekend resultaat.

In het rapport (pdf) leest u dat de afdeling gezinnen actief betrekt in de opname en behandeling van kinderen. De afdeling focust op preventie. Ze ondersteunt de autonomie van kinderen en scoort sterk op het gebied van zorg op maat.

Zorginspectie 2015

In 2015 is het traject van de internistische patiënt doorgelicht. Dat is het traject dat een volwassen patiënt in het ziekenhuis aflegt wanneer hij of zij wordt opgenomen voor een inwendige ziekte. Met inwendige ziekten worden onder meer bedoeld hart- en vaatziekten, longziekten en maag- en darmziekten.

De inspecteurs bezochten onder meer internistische verpleegafdelingen, de dienst Intensieve zorg, spoeddiensten, de apotheek, enzovoort.

Het UZ Gent behaalde een uitstekend resultaat (pdf).

Zorginspectie 2013

In 2013 werd het traject van de chirurgische patiënt doorgelicht. Het UZ Gent behaalde daarbij een uitstekend resultaat. Raadpleeg hier het overzichtsrapport (pdf) en het detailrapport (pdf).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-10-2017 13:22.