Het Vlaams Indicatorenproject (VIP²)

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) meet de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse algemene ziekenhuizen. Daarvoor zijn een aantal kwaliteitsindicatoren vastgelegd. De ziekenhuizen kiezen echter zelf of en welke indicatoren ze meten.

Onderstaand overzicht toont welke indicatoren worden gemeten in het UZ Gent. Het ziekenhuis kiest voor transparantie en maakt al zijn resultaten publiek. Ze zijn te raadplegen op de website zorgkwaliteit.be. Patiënten en professionele zorgverleners kunnen er de resultaten van het UZ Gent ook vergelijken met die van andere ziekenhuizen.

Medische indicatoren

Ziekenhuisbrede indicatoren - algemene ziekenhuizen

Indicatoren geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

  • Bekijk de resultaten van de dienst Psychiatrie van het UZ Gent.

Het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) is een samenwerking van Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-1-2018 16:16.