​​​​UZ Gent draagt kwaliteitslabel NIAZ-Qmentum

In juli 2016 behaalde het UZ Gent het NIAZ-label voor kwaliteitsvolle zorg. Dat kwaliteitslabel biedt patiënten, bezoekers en verwijzers de garantie dat het ziekenhuis een veilige en goed georganiseerde zorginstelling is. 

Internationale kwaliteitsaudit

In 2012 startte het UZ Gent met de voorbereidingen voor een internationale accreditering. Er werd werk gemaakt van een solide kwaliteitsstructuur, met interne audits en veiligheidsrondes. Het doel: de zorg nog beter organiseren en de kwaliteit ervan zichtbaar maken.

In mei 2016 volgde de internationale audit. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) toetste het UZ Gent aan meer dan 2300 strenge normen, waaronder handhygiëne, de veiligheid van medische apparatuur en de veiligheid in het operatiecomplex. Een onafhankelijk team van auditoren sprak met medewerkers en volgde verschillende patiënttrajecten mee.

Uitstekend rapport

In juli maakte het NIAZ de resultaten van de audit bekend. Het UZ Gent behaalde het label en kreeg een uitmuntend rapport. Op de normensets - domeinen zoals infectiepreventie of oncologische zorg waarvan verschillende aspecten werden onderzocht - waaraan het ziekenhuis moest voldoen om de accreditering te behalen, scoort het UZ Gent gemiddeld 98%. De vereiste score was 81%. Voor sommige normensets werd zelfs de maximumscore behaald.

De auditoren waren bijzonder lovend over de dynamiek rond kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis. Het UZ Gent neemt de resterende aandachtspunten verder onder handen en blijft kwaliteitsverbetering hoog in het vaandel dragen.

Bekijk het volledige auditrapport.

Over NIAZ-Qmentum

NIAZ-Qmentum is een internationaal accreditatieprogramma dat is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek naar accreditatie in de gezondheidszorg en ervaringen op het terrein. Het programma biedt zorgorganisaties een kwaliteitskader en instrumenten om de eigen organisatie aan het kwaliteitskader te toetsen.

Het uitgangspunt van het programma is dat kwaliteitsverbetering tot stand komt door kennisoverdracht en door een draagvlak te creëren in zorgorganisaties. Dat betekent dat medewerkers uit alle rangen van een organisatie - van de top tot de basis - op de een of andere manier betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering en het accreditatieproces. 

Meer informatie op de website van NIAZ

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-1-2017 14:19.