Kwaliteitsvolle zorg

Patiënten op een kwaliteitsvolle manier behandelen, begeleiden en ondersteunen is de taak van alle medewerkers in ons ziekenhuis. We meten dag in dag uit of die kwaliteit voldoet aan de hand van veiligheidsrondes, traceraudits en patiëntentevredenheidsmetingen. Op basis van die resultaten formuleren we concrete verbeteracties in een verbeterplan. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de invoering van de ISBARR-methode voor communicatie tussen zorgverleners, de opmaak van procedures over hoogrisicomedicatie en sensibilisering over het tijdig opmaken van ontslagbrieven voor de patiënt en de huisarts.

De kwaliteitsverbetering wordt opgevolgd door regelmatig interne audits te organiseren, aan de hand van indicatoren voor handhygiëne, het gebruik van de checklist Veilige Heelkunde, patiëntenervaringen, enzovoort. Deze gegevens vergelijken we ook met die van andere ziekenhuizen.

Logo 'Kwaliteit zichtbaar maken'Verwevenheid UGent

Het UZ Gent is nauw verbonden met de Universiteit Gent. Dat garandeert dat we de meest actuele wetenschappelijke kennis toepassen in de dagelijkse zorg aan onze patiënten: we volgen de meest recente therapieschema’s, technieken en procedures, gebruiken de beste apparatuur en hebben zeer competent personeel. Ook deze wetenschappelijke prestaties meten en volgen we op de voet.​


 


 


 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-6-2017 16:22.