​Wie doet wat?

De kinderarts/pediater onderzoekt het kind voorafgaand aan de operaties. Verder wordt deze arts ook ingeschakeld als er speciale redenen voor zijn. Soms is een kind ook nog onder controle van de kinderarts in de eigen woonplaats.

De orthodontist volgt en behandelt de groei van de kaken, stand van de kaken ten opzichte van elkaar en de stand van de tanden.

De plastisch chirurg verricht de operatie om de lip te sluiten. Ook als er later nog correcties nodig zijn, bijvoorbeeld aan de neus of lip, zullen deze door de plastisch chirurg gedaan worden.

De hoofd-en halschirurg sluit het gehemelte. Verder houdt de arts zich, in samenwerking met de logopedist, bezig met stem-en spraakafwijkingen. Indien nodig zal de arts een spraakverbeterende operatie, farynxplastiek, uitvoeren.

De neus-, keel- en oorarts controleert het gehoor van het kind en behandelt eventuele oorontstekingen, gehoorstoornissen en problemen met neus en neustussenschot.

De logopedist houdt zich, samen met de NKO-arts, bezig met de ontwikkeling van de spraak en taal. De logopedist let op stemgebruik en verzorgt spraakles, als dat nodig is.

De mond-, kaak- en aangezichtschirurg sluit op latere leeftijd, rond 9 jaar, langs operatieve weg de spleet in de kaak. Verder opereert deze arts aan het skelet van het gezicht en aan de kaken als er onvoldoende groei geweest is.

De erfelijkheidsdeskundige/geneticus kan u inlichten over de erfelijke kant van schisis en over de kans op herhaling van de afwijking bij een volgend kind.

De tandarts van het centrum voor bijzondere tandheelkunde heeft als taak te waken over de gehele mondgezondheid. Hierbij wordt gekeken naar mondhygiëne gedrag en het regelmatig bezoek aan de tandarts. De tandarts verstrekt advies over een gerichte, op maat gesneden verzorging van de aanwezige tanden. De tandarts werkt nauw samen met de behandelende tandarts van de patiënt, waarbij in de regel de voorgestelde behandelingen worden uitgevoerd door de tandarts van de patiënt, of in samenspraak met de behandelende tandarts van de patiënt.

De sociaal verpleegkundige zorgt mee voor de psychosociale begeleiding van de patiënten en hun omgeving. Deze verpleegkundige zorgt vooral voor informatie rond sociale, administratieve en financiële hulpvragen. Hiervoor werkt de sociaal verpleegkundige samen met andere hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis.

De coördinator heeft de leiding over het schisisteam.

De verpleegkundige zorgt op het schisisspreekuur voor het dossierbeheer en de opvang van patiënt en ouders.

Het secretariaat is het aanspreekpunt aan de telefoon en regelt alle organisatorische zaken die met het functioneren van het schisisteam te maken hebben.

De fotograaf maakt tijdens iedere raadpleging enkele foto's van het kind.

Het kind wordt op regelmatige tijdstippen uitgenodigd op het gezamenlijk spreekuur. De controles worden individueel bepaald, vaak is dit jaarlijks, tot uw kind 18 tot 20 jaar is. Vanzelfsprekend worden ook de huisarts en tandarts op de hoogte gehouden van de behandeling.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12-12-2013 12:03.