​Operaties

Het is niet altijd te zeggen hoeveel operaties precies nodig zijn. In grote lijnen wordt hier de volgorde van mogelijke operaties beschreven.

De eerste operatie is de lipsluiting. Deze vindt plaats als het kind ongeveer 4 tot 6 maanden oud is. Wanneer het kind met een plaatje wordt voorbehandeld, kan dit tijdstip wat later zijn. De operatie wordt uitgevoerd onder algemene verdoving en duurt ongeveer 2 uur. Na de operatie kan de flesvoeding dezelfde dag herstart worden, het infuus wordt verwijderd als het kind goed drinkt en koortsvrij is. Als alles normaal verloopt, is de opnameduur voor de eerste operatie zo'n 1 à 2 dagen. Als het kind weer mee naar huis gaat, heeft het nog hechtingen in de lip. Die worden 1 week na de lipsluiting tijdens een korte verdoving verwijderd in dagkliniek.

Het sluiten van de spleet in het gehemelte gebeurt vanaf de leeftijd van 7 maanden tot 15 maanden. In het UZ Gent wordt het zachte en harde gehemelte in één operatie gesloten, dit om spraakontwikkeling mogelijk te maken. De dag van de operatie wordt het kind 's morgens vroeg opgenomen in de kinderkliniek. Meestal is slechts één overnachting nodig. Na de controle 's anderendaags wordt beslist over het ontslag. De voeding bestaat de avond na de operatie uit vloeistoffen, zoals water of melk. De volgende dag kan gestart worden met zachte voeding. Fruitpap wordt echter nog een week uitgesteld. Na de operatie worden armspalkjes geplaatst zodat het kind geen vingers of andere voorwerpen in de mond kan steken. Een eerste afspraak wordt voorzien tien dagen na de ingreep. Nadien wordt het kind regelmatig teruggezien op het gezamenlijk schisisspreekuur.

Na de operatie van lip en gehemelte controleren de plastisch chirurg en de hoofd- en halschirurg het kind. Daarnaast wordt het kind op het gezamenlijk schisisspreekuur gecontroleerd. Door deze controles kunnen we de ontwikkeling van het kind op de voet volgen. Dit maakt het mogelijk op het juiste moment een eventueel noodzakelijke behandeling te beginnen. Zo zullen we letten op de ontwikkeling van de bovenkaak, op het gehoor en later ook op de spraak.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13-12-2013 12:46.