​Eerste kaakcorrectie

Bij kinderen met schisis van kaak en gehemelte zijn delen van de bovenkaak niet met elkaar vergroeid, waardoor ze ongelijk zullen ontwikkelen. Om deze afzonderlijke delen van de bovenkaak te begeleiden bij de groei en de lipsluiting voor te bereiden, is soms een soort beugeltje nodig: een plaatje in zachte kunststof.

Het dragen van zo'n plaatje is aangewezen als de spleet tussen de kaakdelen breed en/of dubbelzijdig is. Met dit plaatje is de opening tussen neus en mond afgesloten, wat in sommige gevallen kan helpen bij de voeding.

Bij een dubbelzijdige schisis staat het voorste gedeelte van de bovenkaak te ver naar voor en is het middelste stukje van de bovenlip te kort. Het zal hierbij iets langer duren voor de lipsluiting kan plaatsvinden dan bij een enkelzijdige schisis.

Als het kind een plaatje draagt, zal het een paar maal per week en later om de 3 à 4 weken aangepast en gecontroleerd worden door de orthodontist van het schisisteam.

De eerste operatie zal pas plaatsvinden als de voorbereiding met het plaatje voldoende effect heeft gehad en de kaakdelen goed staan ten opzichte van elkaar. Na de lipsluiting kan het plaatje nog een tijd gedragen worden om de vorm van de kaken te behouden en de ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen tot de tandjes doorbreken. Dit wordt steeds individueel bekeken.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13-12-2013 12:46.