​​​Behandeling

De behandeling van een kind met een aangeboren aangezichtsafwijking kan kort na de geboorte al beginnen. De behandeling strekt zich over een reeks van jaren uit. Het kind maakt immers een enorme groei door van baby tot volwassene. Binnen deze periode proberen we het beste tijdstip te kiezen voor ieder onderdeel van het behandelingsplan.

Het is niet mogelijk om het kind op iedere willekeurige leeftijd een "normaal" uiterlijk en gebit te bezorgen. Dit hangt samen met de groei van het kind en de veranderingen die hierdoor optreden. We streven ernaar om een zo goed mogelijk resultaat te hebben als het kind volwassen is. Dit vraagt van alle betrokkenen veel geduld. Omdat alle kinderen anders zijn, zal het behandelingsplan van kind tot kind op sommige punten verschillen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21-11-2019 09:27.