​Behandeling van gebit en kaken

De eerste tandjes breken door vanaf 6 maanden; bij kindjes met schisis is dit vaak later. In de bovenkaak zien we de tandjes soms scheef of in de kaakspleet doorbreken. Er kunnen ook tanden ontbreken of afwijken in vorm en kleur.

In het melkgebit is het meestal niet nodig hier iets aan te doen, maar als u zich zorgen maakt, kan u contact opnemen met de orthodontist van het team.

Het is van groot belang zowel het melkgebit als het definitief gebit goed te verzorgen. Een goede mondhygiëne is belangrijk vanaf de doorbraak van het eerste tandje. Regelmatig tandartsbezoek start u best vanaf de leeftijd van 2,5 jaar.

De tandarts van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde zal de mondgezondheid en verzorgingsgraad op ieder gezamenlijk schisisspreekuur onderzoeken. Daarbij kijkt de tandarts zowel naar eventuele ontstekingen (abcessen), gaatjes (cariës), tandvlees als naar de gezondheid van de slijmvliezen. Bovendien onderzoeken we het kind bij elke consultatie, vooral op de leeftijd van 6-12 jaar, op afwijkingen in vorm van tanden en kiezen of ontbreken (agenesie/hypodontie) van tanden en kiezen. Dit om de aanwezige gebitselementen op een zo jong mogelijke leeftijd in kaart te brengen, om een gerichte therapie (restauratief/ orthodontisch/prothetisch) mogelijk te maken.

Tijdens de tweede wisselfase volgen we de doorbraak van definitieve hoektanden op om aan de hand van Röntgen-foto's de noodzaak en het moment van een botent te bepalen.

Wanneer we in de mond kijken, lijkt het alsof de kaakdelen mooi aan elkaar gegroeid zijn, maar onder het tandvlees is er nog een spleet in het kaakbeen precies op de plaats waar de hoektanden moeten doorbreken. Deze ruimte kan door de mond-, kaak-, en aangezichtchirurg opgevuld worden met bot uit de kin of heup.

Een correctie van de tandstand is bij kinderen met schisis bijna altijd nodig. Deze orthodontische behandeling met "blokjes" wordt pas opgestart in het definitief gebit en zal 2,5 tot 3 jaar in beslag nemen. Daarna moet het kind nog jarenlang 's nachts een losse beugel dragen om alle tanden mooi op hun plaats te houden.

Als de groei van de boven- en onderkaak niet gelijkmatig verloopt, is dit niet altijd met een beugel alleen te corrigeren. Dan roepen we de hulp van de mond-, kaak-, en aangezichtschirurg in. Na de groei kunnen de kaken dan chirurgisch aan elkaar aangepast worden mits een orthodontische voor- en nabehandeling.

Als er definitieve tanden ontbreken wordt er na de orthodontische behandeling soms een implantaat of brug voorzien.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-6-2020 14:57.