Slideshow: in de kijker


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Elke dinsdag om 20.35 uur op VIER

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​​Voortraject

Obesitasheelkunde is niet alleen fysiek ingrijpend, het heeft ook een enorme impact op je levensstijl. Het is daarom niet verantwoord om snel te beslissen om tot de ingreep over te gaan. We stellen een termijn van ongeveer drie maanden voor vanaf het eerste contact met de chirurg tot de eigenlijke operatie. De tussenliggende periode wordt het voortraject genoemd en wordt gebruikt om:

  • na te gaan of je aan de medische en wettelijke criteria voldoet om een bariatrische ingreep te ondergaan.
  • na te gaan of je gezondheidstoestand een dergelijke ingreep aankan.
  • je fysiek voor te bereiden op een bariatrische ingreep.

Meestal starten we met een oriënterend gesprek met de chirurg, de diëtiste of een internist tijdens een poliklinische raadpleging. Tijdens dit gesprek krijg je algemene informatie en gaan we na of dit type behandeling overeenstemt met je verwachtingen. Na het meten en wegen berekenen we je BMI en kunnen we zien of je aan de wettelijke criteria voor terugbetaling voldoet.

Maandelijks organiseren we in het UZ Gent groepsgesprekken voor 10-20 patiënten. Tijdens deze sessies geven de diëtiste, de endocrinoloog en de chirurg een korte lezing over obesitas, dieet en de heelkunde.

Na het oriënterend gesprek gebeurt een screening om na te gaan of bariatrische heelkunde een goede optie is en om te controleren of je gezondheid een dergelijke ingreep aankan. Een van de basisstappen is een raadpleging bij de psycholoog die met behulp van een aantal vragenreeksen nagaat of er geen formele psychologische tegenaanwijzing voor een ingreep bestaat.

De internist of endocrinoloog laat een aantal medische onderzoeken uitvoeren om naar je gezondheidstoestand te peilen. Meestal zijn een aantal bloedonderzoeken voldoende, maar afhankelijk van de eerste reeks resultaten kunnen bijkomende testen nodig zijn. Dit komt vaak voor. In sommige gevallen, vooral bij hoogrisicopatienten met complexe gezondheidsproblemen, wordt ook de anesthesist geraadpleegd. Die kan ook nog bijkomende testen vragen. Het is immers van het grootste belang om de uiteindelijke ingreep met de grootste kans op slagen uit te voeren.

De resultaten van dit voortraject worden telkens multidisciplinair besproken op een maandelijkse obesitasstaf. Als het licht eenmaal op groen wordt gezet voor een ingreep, kan de operatiedatum vastgelegd worden. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-7-2015 11:32.