Slideshow: in de kijker


UZ Letters maart 2018 pakt onder meer slikstoornissen aan en wil hepatitis C uitroeien.

Lees meer


De robot moet het aantal heringrepen tot een minimum beperken.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​​Psychologisch behandelaanbod

In het UZ Gent hechten we veel belang aan de nazorg. Je kan na de ingreep verdere psychologische begeleiding krijgen. De taak van de psychologe binnen het verdere zorgtraject is ruim: geven van psycho-educatie, uitvoeren van motiverende gespreksvoering, starten van psychotherapie of doorverwijzen voor specifieke hulpverlening.

Belangrijke thema's die aan bod kunnen komen tijdens de psychologische begeleiding zijn:

  • Mindful eating: op een mindvolle manier, met meer aandacht, omgaan met voeding.
  • Psycho-educatie betreffende ontstaan van obesitas, gezonde levensstijl, …
  • Motivatieverhoging door het versterken van basisbehoeften rond autonomie, competentie en verbondenheid.
  • Gedragsverandering: herkennen van risicosituaties, zelfcontrolestrategieën aanleren, responspreventie, enz.
  • Leren herkennen van disfunctionele gedachtepatronen omtrent eetgedrag, gewicht en zelfbeeld.
  • Sociale vaardigheidstraining.
  • Stresshantering.
  • Aandacht voor terugvalpreventie.

De psychologische nazorg kan zowel op individuele basis als in een groepsprogramma gevolgd worden. Voor meer informatie kan je je wenden tot de psychologe.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-7-2015 11:37.