Slideshow: in de kijker


De CoZo-app is beschikbaar via de Google en Apple Store.

Lees meer


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​​Anamnese

De anamnese neemt een groot deel van de eerste twee sessies in beslag. Daarbij staan we stil bij verschillende aspecten van de obesitasproblematiek. Naast de fysieke, voedings- en bewegingsaspecten besteden we bijzondere aandacht aan de psychosociale problemen die vaak voorkomen bij obesitas. De emotionele lijdensdruk rond overgewicht is vaak heel groot.

We peilen ook naar de motivatie voor de keuze voor vermageringschirurgie. Er zijn verschillende redenen waarom voor chirurgie gekozen wordt. We stellen vast dat patiënten ouder dan 40 jaar voornamelijk medische en fysieke klachten opgeven als voornaamste reden, bij jongere patienten spelen ook sociaal-emotionele redenen mee in hun keuze.

Het is belangrijk dat je realistische verwachtingen hebt m.b.t. impact van de ingreep op je leven. Daarom wordt ook hieraan tijdens de sessies voldoende aandacht besteed.

Verkenning van eetgerelateerd gedrag is ook een belangrijk onderdeel van de anamnese. We peilen naar een mogelijke eetstoornis, controleverlies, type overeten, functie van eetgedrag, enz.

Tijdens de sessies bevragen we ook je algemene psychische toestand. Ernstige psychiatrische stoornissen kunnen een contraindicatie zijn voor vermageringschirurgie. Je moet immers in staat zijn om na de ingreep de dieetadviezen op te volgen. Indien nodig verwijzen we eerst naar een psychiater voor een uitgebreide diagnostiek alvorens een beslissing genomen wordt. In sommige gevallen zal chirurgie helemaal niet mogelijk zijn, in andere gevallen zal eerst de psychische toestand moeten behandeld worden alvorens voor chirurgie kan gekozen worden.

Verder maken we een inschatting van je cognitief en intellectueel functioneren en peilen we naar eventuele persoonlijkheidsproblemen.

Tijdens de consulten stelt de psychologe zich begripvol en niet-oordelend op en gaat ze uit van je hulpvraag. De sessies hebben enerzijds tot doel om de nodige informatie te krijgen om tot een weloverwogen besluit te komen, maar anderzijds wil de psychologe je vooral de mogelijkheid bieden om eens stil te staan bij jezelf en hierdoor meer inzicht te krijgen in je eigen psychosociaal functioneren, levensstijl, eetgedrag, enz. Het is van belang dat je een realistisch beeld hebt van je eigen zwaktes en sterktes, in het bijzonder m.b.t. de relatie met voeding, om zodoende beter te kunnen omgaan met de valkuilen die zich ongetwijfeld, zij het op korte termijn, maar zeker op lange termijn, na de ingreep zullen voordoen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-7-2015 11:36.