Geheugenproblemen

Geheugenproblemen zijn van alle leeftijden. Concentratiemoeilijkheden, voorwerpen op verkeerde plaatsen leggen, een afspraak vergeten, moeilijk op namen komen, ... iedereen kan er op elke leeftijd mee geconfronteerd worden.

De oorzaken van deze concentratie- en geheugenstoornissen en andere problemen zijn legio. Het onderliggende probleem aanpakken kan volstaan om ervan verlost te geraken. Slaapstoornissen, depressiviteit, vitaminetekorten of lichamelijke aandoeningen bijvoorbeeld gaan immers vaak gepaard met concentratieproblemen, en zijn goed behandelbaar.

Ouderdomsvergeetachtigheid

Bij wie ouder wordt komen geheugenstoornissen vaak voor. Meestal is er niets aan de hand, en gaat het om goedaardige ouderdomsvergeetachtigheid. Die ouderdomsvergeetachtigheid heeft tot gevolg dat je trager reageert of wat meer tijd nodig hebt om dingen te doen zoals koken, boodschappen doen, autorijden, op woorden of namen komen enzovoort. Het is evenwel belangrijk dat mensen met ouderdomsvergeetachtigheid nog in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Met enkele tips (planning, stress vermijden, boodschappenlijstjes maken, …) komen mensen met ouderdomsvergeetachtigheid al een heel eind.

Dementie in cijfers

Soms is er echter meer aan de hand dan ouderdomsvergeetachtigheid. Dementie is een aandoening die vaak voorkomt op oudere leeftijd. Het risico bij mensen tussen 65 en 70 jaar bedraagt 1 op 10, en loopt op tot 1 op 4 bij mensen ouder dan 85 jaar. Vandaag wordt het aantal mensen met dementie geschat op 200.000 in België, en met de vergrijzing neemt dit aantal nog toe. Ook wie jonger is dan 65 jaar kan een dementieel syndroom ontwikkelen. Het gaat daarbij om zogenaamde jongdementie. Wie aan dementie lijdt is niet langer in staat om volledig zelfstandig te functioneren en heeft meestal hulp nodig van mantelzorgers, zoals de partner, familie of professionelen.

Soorten dementie

Er bestaan tientallen verschillende soorten dementie. De meest voorkomende dementie op oudere leeftijd is de ziekte van Alzheimer. Die wordt veroorzaakt door het neerslaan van eitwitkluwens in en rond de cellen in de hersenschors, waardoor ze hun functie verliezen en verdwijnen.

De tweede meest frequentie vorm is de vasculaire dementie, vroeger ook wel multi-infarctdementie genoemd. Deze vorm van dementie wordt veroorzaakt door kleine bloedingen of kleine infarcten (verstoppingen van aders) in de hersenen, waardoor littekens ontstaan en hersencellen verdwijnen.

Op jongere leeftijd is de meest voorkomende vorm van dementie ook de ziekte van Alzheimer - zij het minder frequent dan bij de oudere populatie - gevolgd door vasculaire dementie en frontotemporale dementie.

Behandeling

Op dit ogenblik bestaan er nog geen behandelingen die de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie kunnen stoppen of genezen. Er is wel medicatie beschikbaar die het ziekteproces kan afremmen bij de ziekte van Alzheimer. Naast medicatie nemen is het erg belangrijk dat wie aan de ziekte van Alzheimer lijdt ook mentaal en lichamelijk actief blijft.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-10-2017 08:50.