​Aanpak van geheugenproblemen

Behalve de diagnose stellen, mogelijke risicofactoren aanpakken en de behandeling opstarten, is het uiterst belangrijk dat de patiënt en de mantelzorger (vaak de partner) goed worden ondersteund.

Dementie houdt meer in dan ziek zijn. De rol van de patiënt in zijn relatie met de partner, kinderen, vrienden en familie verandert. De relatie tussen patiënt en partner verandert en de partner neemt (deels) een zorgtaak op zich. Het verlies van functionaliteit van de patiënt met dementie kan zeer confronterend zijn, zowel voor de patiënt met dementie als voor zijn naasten. Het is cruciaal dat in de mate van het mogelijke de opname in een zorginstelling wordt uitgesteld en dat de kwaliteit van leven van de patiënt en van zijn naasten zoveel mogelijk behouden blijft.

Om mensen met geheugenstoornissen daarbij te helpen, is recent het Begeleidingsprogramma voor Ouderen met Cognitieve Stoornissen (BOCS) opgericht in het UZ Gent. Dat begeleidingsprogramma vindt verschillende malen per jaar plaats in het geriatrisch dagziekenhuis, 1 namiddag per week gedurende 6 weken. Daarbij worden kleine groepjes mensen met milde geheugenstoornissen en hun mantelzorger begeleid door professionelen. Ze krijgen er informatie over de onderliggende ziekte, begeleiding op maat, en kunnen er met lotgenoten praten.

 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-5-2017 10:08.