Prijs Magda Dierendonck 2017

Op 18 april 2018 werd voor de twaalfde keer de Prijs Magda Dierendonck uitgereikt.

Er werden 16 onderzoeksprojecten ingestuurd vanuit heel Vlaanderen. 8 rapporten omschreven een kwantitatieve studie en 8 rapporten een kwalitatieve studie.

Net zoals vorige jaren, worden ook deze keer 2 prijzen uitgereikt, één voor elk type onderzoek. Dit jaar krijgen de winnaars 5000 euro waarvan 2500 euro voor de laureaat en 2500 euro voor het volledige onderzoeksteam.

Onafhankelijke jury

Voor het beoordelen van deze rapporten werd een onafhankelijke jury samengesteld uit 12 leden met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen van UZ Gent en UZ Leuven, en vertegenwoordigers van de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven. Ook de hogeschool Gent, Artevelde hogeschool en de hogeschool West zijn lid van de jury, net als een vertegenwoordiger van het revalidatieziekenhuis Inkendaal.

Bovendien ging bijzondere aandacht uit naar het evenwicht tussen juryleden met ervaring in wetenschappelijk onderzoek en juryleden met ervaring in de verpleegkundige praktijk.

Laureaten

Winnaar voor kwantitatief onderzoek

Karen Van Den Bussche en co-auteur Dimitri Beeckman wonnen de geldprijs voor hun kwantitatief onderzoek 'De classificatie van incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD): Ontwikkeling en psychometrische validering van de Ghent Global IAD Categorisation Tool (GLOBIAD) in 30 landen'.

 Winnaar voor kwantitatief onderzoek

Winnaar voor kwalitatief onderzoek

Tina Vandecasteele en co-auteurs Bart Debyser, Ann Van Hecke, Dimitri Beeckman, Sofie Verhaeghe wonnen de geldprijs voor hun kwalitatief onderzoek 'Grensoverschrijdend gedrag in zorgrelaties: onderliggende processen in de beleving en percepties van verpleegkundigen en patiënten'.

Winnaar voor kwalitatief onderzoek

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14-5-2019 09:28.