​Prijs Magda Dierendonck

Magda Dierendonck drukte haar stempel op de evolutie van de verpleegkunde in het UZ Gent. Zij tekende een verpleegkundig beleid uit waarbij de kwaliteit van patiëntenzorg werd geoptimaliseerd door de uitbouw van innoverende verpleegkundige projecten. Tegelijk slaagde zij erin om de arbeidsomgeving en -voorwaarden voor verpleegkundigen te verbeteren, wat de kwaliteit van zorg positief beïnvloedde.

Prijs Magda DierendonckOm deze belangrijke realisaties verder te zetten en buiten de grenzen van het UZ Gent te dragen, werd aan het eind van haar loopbaan de Prijs Magda Dierendonck in het leven geroepen. Deze prijs heeft als doel de verwetenschappelijking van de verpleegkunde in Vlaanderen te stimuleren en bekroont patiëntgeoriënteerd onderzoek waarvan de resultaten een bijdrage betekenen voor de verbetering van het verpleegkundig handelen.

De jury die de inzendingen beoordeelt, is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van universitaire ziekenhuizen, hogescholen en universiteiten.

Prijs Magda Dierendonck 2020

De winnaars van de prijs Magda Dierendonk editie 2020 zijn bekend.

Voor deze vijftiende editie werden 18 onderzoeksprojecten ingestuurd vanuit heel Vlaanderen. 8 rapporten omschreven een kwantitatieve studie, 6 rapporten een kwalitatieve studie en 4 onderzoeken een mixed methods studie.

Dit jaar waren er 3 prijzen te winnen:

  • 10.000 euro voor het winnende onderzoek
  • 7.500 euro voor de tweede plaats
  • 5.000 euro voor de derde plaats

Van het bedrag gaat steeds de helft naar de onderzoeker zelf en de helft naar het volledige onderzoeksteam.

Onafhankelijke jury

Om de rapporten te beoordelen werd een onafhankelijke jury samengesteld uit 11 leden met vertegenwoordigers van het UZ Gent en het UZ Leuven, en vertegenwoordigers van de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven. Ook vertegenwoordigers van de Hogeschool Gent, de Artevelde Hogeschool, de Hogeschool UCLL en het revalidatieziekenhuis Inkendaal zijn lid van de jury.

Bovendien ging bijzondere aandacht uit naar het evenwicht tussen juryleden met ervaring in wetenschappelijk onderzoek en juryleden met ervaring in de verpleegkundige praktijk.

Laureaten

Winnaar – eerste laureaat

Het mixed methods onderzoek ‘Relationele fundamenten van verpleegkundige zorg voor patiënten met suïcidale ideaties’ wint de eerste prijs van 10 000 euro.

Dit is een onderzoek van Joeri Vandewalle en co-auteurs Sofie Verhaeghe en Dimitri Beeckman.

Tweede laureaat

Het kwalitatief onderzoek ‘Het proces van klinisch redeneren en besluitvorming bij verpleegkundigen in woonzorgcentra als de gezondheidstoestand van een bewoner plots verslechtert’ wint de tweede prijs van 7500 euro.

Dit is een onderzoek van Katrin Gillis en co-auteurs Sofie Verhaeghe, Peter Van Bogaert en Dirk Lips.

Derde laureaat

Het kwantitatief onderzoek ‘Het gebruik van meerlagige silicone schuimverbanden als adjuvante therapie in de preventie van ziekenhuis gerelateerde decubitus: een pragmatische, niet-commerciële, multicentrische, gerandomiseerde open label parallelle groep studie (n=1605)’ wint de derde prijs van 5000 euro.

Dit is een onderzoek van Anika Fourie en co-auteur Dimitri Beeckman.

Prijsuitreiking

Door de coronacrisis vond de prijsuitreiking online plaats op 7 juni 2021. Niet alleen de laureaten van 2020, ook die van 2019 werden in de bloemetjes gezet. U kan de prijsuitreiking op YouTube herbekijken.

Presentaties winnaars 2020

Presentaties winnaars 2019

Laureaten vorige edities

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-6-2021 10:33.