​Prijs Magda Dierendonck

Magda Dierendonck drukte haar stempel op de evolutie van de verpleegkunde in het UZ Gent. Zij tekende een verpleegkundig beleid uit waarbij de kwaliteit van patiëntenzorg werd geoptimaliseerd door de uitbouw van innoverende verpleegkundige projecten. Tegelijk slaagde zij erin om de arbeidsomgeving en -voorwaarden voor verpleegkundigen te verbeteren, wat de kwaliteit van zorg positief beïnvloedde.

Prijs Magda Dierendonck.jpgOm deze belangrijke realisaties verder te zetten en buiten de grenzen van het UZ Gent te dragen, werd aan het eind van haar loopbaan de Prijs Magda Dierendonck in het leven geroepen. Deze prijs heeft als doel de verwetenschappelijking van de verpleegkunde in Vlaanderen te stimuleren en bekroont patiëntgeoriënteerd onderzoek waarvan de resultaten een bijdrage betekenen voor de verbetering van het verpleegkundig handelen.

De jury die de inzendingen beoordeelt, is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers met beroepservaring en academische ervaring. De juryleden vertegenwoordigen de ziekenhuizen UZ Gent, UZ Leuven, UZ Antwerpen, UZ Brussel en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (master verpleegkunde en vroedkunde) van de Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen. Ook de hogescholen verpleegkunde van de associatie UGent zijn lid van de jury, namelijk Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen.

Prijs Magda Dierendonck 2018

De directie Verpleegkunde van het UZ Gent organiseert voor de dertiende keer de prijs Magda Dierendonck. Er worden twee prijzen uitgereikt:

  • 7500 euro voor kwantitatief onderzoek: 2500 euro voor de laureaat en 5000 euro voor het volledige onderzoeksteam
  • 7500 euro voor kwalitatief onderzoek: 2500 euro voor de laureaat en 5000 euro voor het volledige onderzoeksteam

Kandidaturen

Iedere kandidatuur bestaat uit een dossier waarin onder meer titel, doelstelling, methodiek, resultaten, operationeel plan, discussiepunten en toekomstperspectieven duidelijk worden vermeld. 

Het dossier is opgesteld in het Nederlands of het Engels. Het bevat een overzicht van de auteursgegevens en een abstract in het Nederlands. Voor meer details, raadpleeg het wedstrijdreglement.

De kandidaturen moeten voor 15 november 2018 ingediend worden bij de Directie Verpleging van het UZ Gent via vec@uzgent.be. Gebruik daarvoor onderstaand inschrijvingsformulier.

Documenten

Laureaten vorige edities

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-10-2018 09:01.