Prijs Magda Dierendonck 2015

​Op 09/05/2016 werd voor de tiende maal Prijs Magda Dierendonck uitgereikt.

Er werden 10 onderzoeksprojecten ingestuurd vanuit heel Vlaanderen.

Het was een diversiteit aan proeven, van bachelorproeven over masterproeven tot doctoraatsproeven. We hebben onderzoeken van ziekenhuizen en onderwijsinstellingen ontvangen. De ingestuurde onderwerpen behandelen diverse onderzoeksdomeinen, wat aantoont dat verpleegkundig onderzoek zeer gevarieerd kan zijn.

5 rapporten omschreven een kwantitatieve studie en 5 rapporten een kwalitatieve studie.

Net zoals vorig jaar, worden ook deze keer 2 prijzen uitgereikt, één voor elk type onderzoek.

Voor het beoordelen van deze rapporten werd een onafhankelijke jury samengesteld uit 12 leden met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen van UZ Gent, UZ Brussel en UZ Leuven, en vertegenwoordigers van de faculteiten Geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de universiteit van Gent, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen. Ook de hogeschool Gent en de hogeschool West zijn lid van de jury.

Bovendien ging bijzondere aandacht uit naar het evenwicht tussen juryleden met ervaring in wetenschappelijk onderzoek en juryleden met ervaring in de verpleegkundige praktijk.

Laureaten:

Winnaar voor kwantitatief onderzoek:

Imgard Coppens en co-auteurs Sofie Verhaeghe, Dimitri Beeckman en Filip Dumez sleepten de geldprijs van 2500 euro in de wacht voor hun kwantitatief onderzoek ''Effect van crisis resource management en begeleide teamreflectie bij simulatietrainingen op eigen effectiviteit, teameffectiviteit en technische vaardigheden.'

Winnaar laureaat kwantitatief onderzoek 

Winnaar voor kwalitatief onderzoek:

Els De Haes sleepte de geldprijs van 2500 euro in de wacht voor hun kwantitatief onderzoek 'Ouders die hun kind begeleiden bij het bezoek aan een ernstig ziek of gekwetst familielid op een intensieve zorgafdeling voor volwassen patiënten: een explorerend onderzoek naar hun drijfveren en ondersteuningsbehoeften.'

Winnaar laureaat kwalitatief onderzoek 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-4-2018 16:29.