Prijs Magda Dierendonck 2013

Op 26 februari 2014 werd in het UZ Gent voor de achtste keer de Prijs Magda Dierendonck uitgereikt. De jury beoordeelde zestien ingezonden rapporten. Wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor de verpleegkundige praktijk, originaliteit van het onderzoek, begrijpelijkheid voor niet-wetenschappelijk opgeleiden en taal waren de vijf criteria waarop de rapporten werden beoordeeld.

De onafhankelijke jury bestond uit zeventien leden, van de Arteveldehogeschool, de Hogeschool Gent, de Hogeschool West-Vlaanderen, UZ Gent, UZ Leuven, UZ Antwerpen, UZ Brussel en de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent, KU Leuven, VUB en Universiteit Antwerpen. Bij de samenstelling van de jury ging bijzondere aandacht uit naar het evenwicht tussen juryleden met ervaring in wetenschappelijk onderzoek en juryleden met ervaring in de verpleegkundige praktijk.

Laureaat

Tinne Dilles en co-auteurs Monique Elseviers en Robert Vander Stichele sleepten de geldprijs van 2500 euro in de wacht met hun onderzoek 'Het testen van het effect en de bruikbaarheid van Pharmanurse, een softwareprogramma ter ondersteuning van de observatie van nevenwerkingen door verpleegkundigen in voorbereiding op interprofessioneel geneesmiddelenoverleg'.

Tinne Dilles 

Eervolle vermelding

Acht andere werken kregen van de jury een eervolle vermelding:

  • Marijke Quaghebeur: eervolle vermelding voor haar onderzoeksrapport 'De beleving en de noden van een adolescent en jongvolwassene (AYA) met kanker en hun mantelzorgers'.
  • Veerle Duprez: eervolle vermelding voor haar onderzoeksrapport 'Onderliggende processen van therapietrouw en zelfmanagement bij patiënten met kanker die orale tyrosine kinase inhibitoren innemen'.
  • Joline Goossens: eervolle vermelding voor haar onderzoeksrapport 'Vruchtbaarheid en kanker: inzichten en vergeet-me-niet aanbevelingen voor hulpverleners'.
  • Michel Daem: eervolle vermelding voor zijn onderzoeksrapport 'Psychosociale zorg voor kankerpatiënten: een gedeelde verantwoordelijkheid in een interdisciplinaire context.'
  • Sarah De Schepper: eervolle vermelding met haar onderzoeksrapport 'Posttraumatische stressstoornis bij pas bevallen vrouwen'.
  • Xavier Lemaitre: eervolle vermelding voor zijn onderzoeksrapport 'Het Elektronisch Medisch Voorschrift en medicatietoediening via bedside scanning: de start van een instrument voor continue kwaliteitsverbetering, een case studie van een academisch ziekenhuis'.
  • Elfie Deprez: eervolle vermelding voor haar onderzoeksrapport 'De invloed van een verpleegkundige interventie op de therapietrouw van chronische dialyse patiënten en de relatie met de self-efficacy'.
  • Nele Van Damme: eervolle vermelding met haar onderzoeksrapport 'Implementatie van een beslishulp voor toediening van enterale/parenterale voeding: de mate van protocolopvolging door hulpverleners en beïnvloedende factoren'.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-4-2018 16:28.