Prijs Magda Dierendonck 2009

Op 3 maart werd in het UZ Gent voor de vierde keer de Prijs Magda Dierendonck uitgereikt, genoemd naar het voormalig departementshoofd verpleging. De prijs wil de verwetenschappelijking van de verpleegkunde in Vlaanderen stimuleren en bekroont patiëntgeoriënteerd onderzoek waarvan de resultaten een bijdrage betekenen voor de verbetering van het verpleegkundig handelen.

De onafhankelijke jury was samengesteld uit tien leden van de Arteveldehogeschool, de Hogeschool Gent, de Hogeschool West-Vlaanderen, de Universiteit Gent (Afdeling Verplegingswetenschap) en het UZ Gent. Bij deze samenstelling ging bijzondere aandacht uit naar het evenwicht tussen juryleden met ervaring in wetenschappelijk onderzoek en juryleden met ervaring in de verpleegkundige praktijk.

De jury beoordeelde twintig ingezonden rapporten. Wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor de verpleegkundige praktijk, originaliteit van het onderzoek en begrijpelijkheid voor niet-wetenschappelijk opgeleiden waren de vier beoordelingscriteria.

Laureaat

Ann Van Hecke, medewerker aan de Afdeling Verplegingswetenschap binnen de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de UGent, kwam als winnaar uit de bus. Zij sleepte een geldprijs van 2500 euro in de wacht voor haar onderzoek 'Ontwikkeling van een verpleegkundige interventie om therapietrouw te verhogen bij patiënten met een veneus ulcus in de thuiszorg'.

Eervolle vermelding

Vier andere projecten kregen van de jury een eervolle vermelding:

  • Evelien De Schepper - 'Het gebruik van een maagsonde als onderzoeks- en behandelinstrument. What's up?'
  • Marleen Geurden - 'Depressie in de late fase van het CVA'
  • Katrien Denys - 'Het correct gebruik van niet-steriele handschoenen door verpleegkundigen in een algemeen ziekenhuis: ontwikkeling van een richtlijn voor ziekenhuizen'
  • Annette Neirinck - 'De beleving van de familie bij de gesprekken over het stoppen van de therapie op een intensieve zorgen afdeling'

 Laureaten Prijs Magda Dierendonck 2009

Van links naar rechts: Filip Demeyere (directeur verpleging), Prof Colardyn( afgevaardigde bestuurder), Ann Van Hecke (de laureaat) Evelien De Schepper, Marleen Geurden, Katrien Denys, Magda Dierendonck, Prof Van Cauwenberghe (rector), Annette Neirynck

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-4-2018 16:28.