​Prijs Magda Dierendonck 2008

De Prijs Magda Dierendonck werd in 2008 voor de derde keer uitgereikt. Er werd een onafhankelijke jury samengesteld uit tien leden van de Arteveldehogeschool, de Hogeschool Gent, de Hogeschool West-Vlaanderen, de Universiteit Gent (Vakgroep Verpleegwetenschappen) en het UZ Gent. Bij de samenstelling van de jury ging bijzondere aandacht uit naar het evenwicht tussen juryleden met ervaring in wetenschappelijk onderzoek en juryleden met ervaring in de verpleegkundige praktijk.

De jury beoordeelde éénentwintig ingezonden rapporten. Wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor de verpleegkundige praktijk, originaliteit van het onderzoek en begrijpelijkheid voor niet-wetenschappelijk opgeleiden waren de vier beoordelingscriteria.

Michiel Daem, wetenschappelijk medewerker verbonden aan de afdeling Verplegingswetenschappen van de UGent, kwam als winnaar uit de bus. Hij werd, samen met zijn co-auteurs, bekroond voor het onderzoeksproject 'Inventarisatie van ondervoeding bij geriatrische patiënten verblijvend op geriatrische afdelingen en de ontwikkeling en implementatie van de Belgische voedingsrichtlijn 'strategie voor de transmurale aanpak van de voedingsproblematiek bij ouderen'.

De laureaat wint een geldprijs van 2.500 euro. Vier andere werken kregen van de jury een bijzondere vermelding omwille van de hoge kwaliteit.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-4-2018 16:28.