Prijs Magda Dierendonck 2007

Op 4 maart 2008 werd in het UZ Gent voor de tweede maal de Prijs Magda Dierendonck uitgereikt. De jury beoordeelde zeventien ingezonden rapporten. Wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor de verpleegkundige praktijk, originaliteit van het onderzoek en begrijpelijkheid voor niet-wetenschappelijk opgeleiden waren de vier beoordelingscriteria. Na rijp beraad werden er twee winnaars aangeduid: Marleen Stevens en Sonia Labeau. Ze sleepten elk een geldprijs van 1250 euro in de wacht.

Laureaten

Marleen Stevens, lector aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, werd bekroond voor haar onderzoeksproject 'Verliezen aan de dood…een proces van overgave; een exploratieve fenomenologische studie naar de belevingswereld van naaste familieleden geconfronteerd met de donatievraag'.

Sonia Labeau, lector aan de Hogeschool Gent (Dpt. Gezondheidszorg Vesalius), sleepte de prijs in de wacht met haar onderzoek: 'Evidence: kennis van Europese intensievezorgenverpleegkundigen over evidence-based richtlijnen voor infectiepreventie'.

Bijzondere vermelding

Drie andere projecten kregen van de jury een bijzondere vermelding:

  • Louis Paquay: eervolle vermelding met zijn onderzoeksrapport 'Implementatie van de Belgische richtlijn voor decubituspreventie in de thuisverpleging'.
  • Yasmina De Block: eervolle vermelding met haar onderzoeksrapport 'Leven met een harttransplantatie. Beleving en ondersteuningsbehoeften één tot twee jaar na de transplantatie'.
  • Tom Van Acker: eervolle vermelding met zijn onderzoekswerk 'Opvattingen van IC verpleegkundigen over bezoek van kinderen op een volwassen ICU. Een exploratief onderzoek'.

Laureaten Prijs Magda Dierendonck 2007 

V.l.n.r. : prof. Francis Colardyn (afgevaardigd bestuurder), Magda Dierendonck (vroeger departementshoofd Verpleging), Louis Paquay (eervolle vermelding), Yasmina De Block (eervolle vermelding), Tom Van Acker (eervolle vermelding), Sonia Labeau (winnares), Marleen Stevens (winnares), Filip Demeyere (directeur Verpleging).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-4-2018 16:27.