​Visie op patiëntenzorg

Binnen verpleging staat patiëntgerichte zorg centraal. Een aantal van de zorgbehoeften van patiënten, kunnen verpleegkundigen zelf inschatten dankzij hun opleiding, maar sommige zorgbehoeften kunnen enkel door de patiënt worden aangebracht.

Patiëntgericht verplegen betekent dat het aanbod en de inhoud van de verpleegkundige activiteiten zich ontwikkelen uit de zorgvragen of zorgbehoeften van elke individuele patiënt. Daarbij moet de zorg op een menswaardige manier verleend worden met respect voor de patiënt in z'n totaliteit. Betrokkenheid tonen en verantwoordelijkheid nemen voor de patiënt zijn, net als de autonomie van elke patiënt respecteren en vertrouwen schenken, sleutelkenmerken van patiëntgericht verplegen. De geboden zorg heeft een interdisciplinair karakter en gebeurt in overleg met medici en paramedici.

Bij patiëntgericht verplegen wordt ook aandacht besteed aan familie en naasten. Ook zij verdienen de nodige steun en aandacht.

Patiëntentoewijzing

Om de betrokkenheid bij en de verantwoordelijkheid voor de patiënt bij de verpleegkundigen te bevorderen, is het verpleegmodel 'patiëntentoewijzing' geïmplementeerd op alle verpleegeenheden van het ziekenhuis. In dit model is de verpleegkundige verantwoordelijk voor het totaalpakket aan geboden zorg voor een beperkt aantal patiënten gedurende verschillende dagen. Die totaalzorg omvat o.a. hygiënische zorg, medicatie, wondzorg, voeding, consulteren van andere disciplines enzovoort. Dit model laat de verpleegkundige toe om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de patiënt en zo sneller problemen op te sporen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-7-2015 12:30.