Slideshow: in de kijker


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Elke dinsdag om 20.35 uur op VIER

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Verpleegkundige consulenten

Verpleegkundig consulenten stomazorg

Onze doelstelling is bijdragen tot het verbeteren van de levenskwaliteit van de stomapatiënt door het doorgeven van eigen kennis en ervaring aan verpleegkundigen doorheen het UZ Gent onder de vorm van gerichte adviezen. De patiënt en eventueel zijn naaste familie staan hierbij steeds centraal.

Het zorgdomein strekt zich tevens uit tot het verstrekken van gerichte adviezen aan geneesheren, zorgverleners intra- en extramuraal, studenten geneeskunde en studenten verpleegkunde.

Contact

Isabel De Cocker, gegradueerde psychiatrische verpleegkundige
Tel. 09 332 94 00 (of bij afwezigheid op 09 332 27 80)
Werkt op Algemene heelkunde (ingang 12 (gebouw K12B), 1ste verdieping)
Sinds 2003 lid van het stomateam als stomaconsulente
Sinds 2006 in het bezit van een certificaat posthogeschool stoma-,fistel- en incontinentiezorg
Richt zich voornamelijk op de digestieve stomazorg bij de volwassenen

Chantal Tielemans, gegradueerde verpleegkundige, hoofdverpleegkundige MTD heelkunde
Tel. 09 332 46 05 (of bij afwezigheid 09 221 51 66)
Certificaat posthogeschool stoma-, fistel- en incontinentiezorg sinds 2004 (VLAS)
Voorzitster VLAS (Vlaamse Stomaverpleegkundigen)
Richt zich op alle stoma's bij volwassenen en kinderen, irrigatie

Verpleegkundig consulenten diabeteszorg

Het diabetesconsulententeam bestaat uit 4 verpleegkundigen, allen werkzaam op de afdeling Short Stay Interne (ingang 12 (gebouw K12A), 8ste verdieping). Het consulentschap is bedoeld om diabetespatiënten die op andere afdelingen gehospitaliseerd zijn, educatie te geven. In 2007 werd in dit kader een informatiebrochure voor diabetespatiënten geschreven. Deze brochure bevat basisinformatie in eenvoudige taal en is voor de patiënt een geheugensteun.

De consulenten geven educatie over alles wat met diabetes te maken heeft. Ook vragen van patiënten, familie van patiënten en zorgverleners worden zo goed mogelijk beantwoord.
Indien nodig worden andere hulpverleners zoals diëtisten, podologen, sociale dienst, thuisverpleging enz ingeschakeld. Dit steeds in overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige.

Door het organiseren van opleidingen, het opmaken van brochures en het organiseren van aktiviteiten bv werelddiabetesdag wordt de kennis van diabetes op peil gehouden.

Contact

Tel. 09 332 31 73

 • Greet Vanhulle, verpleegkundig consulent diabeteszorg
 • Marleen Reynaert, verpleegkundig consulent diabeteszorg
 • Geert De Backer, verpleegkundig consulent diabeteszorg
 • Nancy Platteau, verpleegkundig consulent diabeteszorg

Incontinentieteam pediatrie

De verpleegkundig consulenten maken deel uit van het multidisciplinaire Punc-team (pediatrisch urologisch nefrologisch centrum) van het UZ Gent en zijn allen werkzaam op de Specialistische pediatrische afdeling (ingang 10 (gebouw K12D), route 1040). Zij richten zich op alle kinderen met uro-nefrologische aandoeningen die op één of andere wijze contact hebben met het kinderziekenhuis van het UZ Gent. Al deze kinderen hebben nood aan educatie en training, aangepast aan hun leeftijd, mentale en motorische capaciteiten. Deze kinderen hebben tevens nood aan coaching en follow-up in een multidisciplinaire context. Gezien de expertise van het Punc-team met het thema incontinentie zijn de verpleegkundig consulenten beschikbaar voor alle intra- en extramurale hulpvragen.

Contact

Tel 09 332 24 30

 • Lut Pauwels, verpleegkundig consulent incontinentieteam pediatrie
 • Greet Tijtgat, verpleegkundig consulent incontinentieteam pediatrie
 • Katty Van Cauwenberghe, verpleegkundig consulent incontinentieteam pediatrie
 • Elsje Tijtgat,verpleegkundig consulent incontinentieteam pediatrie
 • Ronny Pieters, verpleegkundig specialist urologie, tel. 09 332 88 88

Palliatief supportteam

Het palliatief Supportteam (PST) is een pluridisciplinair team met een wettelijk omschreven opdracht.

 • We verspreiden de palliatieve zorgcultuur binnen het ziekenhuis door het geven van direct advies aan artsen, verpleegkundigen, paramedici, directie, patiënt en familie.
 • We geven permanent opleiding in palliatieve zorg.
 • We zorgen voor continuïteit van de zorgverlening bij ontslag van de patiënt.

Het PST beperkt zich niet tot de laatste levensdagen. Van zodra de patiënt niet meer kan genezen kan hij beroep op ons doen.

Ons team bestaat uit: Martine De Laat (arts); Wim Schrauwen (psycholoog); Christine De Coninck en Carla Swartelé (verpleegkundigen); Anne Vanhauwaert (sociaal verpleegkundige).

Projecten van PST:

 • Opstellen equivalente dosiskaart analgetica.
 • Aanbrengen methodiek rond communicatie n.a.v. NTR informatiecampagne (Advance Care Planning).
 • Zorgvuldigheidseisen omtrent uitvoering euthanasie ziekenhuisbreed verspreiden.

Contact

Tel 09 332 54 84 of 09 332 54 85

U vindt ons op de Palliatieve zorg, ingang 49 (gebouw K2) gelijkvloers

Verpleegkundig consulent katheterzorg

Patiënten met een intraveneuze katheter en hun familie, en verpleegkundigen of artsen met vragen over katheterzorg kunnen voor advies terecht bij de consulent katheterzorg. Die biedt directe zorgondersteuning bij (occlusie)problemen met de iv-katheter en is het eerste aanspreekpunt bij algemene vragen over katheterzorg en OPAT. De verpleegkundig consulent organiseert ook trainingen om de verpleegkundige deskundigheid te vergroten. De consulent is de schakel tussen de zorgverlener aan het bed van de patiënt en het multidisciplinaire Referentieteam Intraveneuze Katheterzorg (RIK) dat vier keer per jaar samenkomt voor overleg. Samen streven we naar een effectieve en efficiënte preventie en behandeling van kathetergerelateerde problemen, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis en inzichten.

Contact:

Mieke Debrauwere
Verpleegkundig consulent katheterzorg
Tel. 09 332 24 17

Verpleegkundig consulenten oncologie

De verpleegkundig consulenten oncologie zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten met kanker. Samen met de behandelende arts, verpleegkundig team en andere zorgverleners zullen ze u bijstaan en zorgen voor een persoonlijke opvang en ondersteuning.
Zit u met vragen, zoekt u steun, … aarzel niet om contact op te nemen.
Meer uitleg over wat u kan verwachten, vindt u terug in de brochure.
Na uw behandeling of ontslag uit het ziekenhuis blijft hij/zij steeds bereikbaar voor u.

Contact

Alle informatie vind je op de website van het Oncologisch Centrum van het UZ Gent.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-2-2017 16:00.