Slideshow: in de kijker


UZ Letters maart 2018 pakt onder meer slikstoornissen aan en wil hepatitis C uitroeien.

Lees meer


De robot moet het aantal heringrepen tot een minimum beperken.

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

Verpleegkundig specialisten

Verpleegkundige specialist oncologie

Doorheen het hele zorgtraject van de oncologische patiënt biedt de verpleegkundig specialist oncologie (VSO) ondersteuning aan de patiënt, zijn familie, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers, dit in nauwe samenwerking met het multidisciplinair team. In deze functie staat kwaliteitsbewaking en ontwikkeling van de oncologische patiëntenzorg centraal.
Een eerste taak is directe zorg te verlenen aan patiënten met een oncologische aandoening en als consulent op te treden t.a.v. patiënt en familie en professionals binnen en buiten het ziekenhuis. Daarnaast is het ook belangrijk om de verpleegkundige deskundigheid te bevorderen d.m.v. vormingen. Bijdragen tot een innovatief oncologisch beleid teneinde de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te bevorderen behoort ook tot de functie. Tenslotte werkt de VSO actief mee aan de uitbouw van 'evidence based nursing' met als hoofddoel het bereiken van een kwaliteitsvolle oncologische patiëntenzorg.

Als verpleegkundig specialist oncologie wordt er bijvoorbeeld nauw samengewerkt met het voltallig multidisciplinair team van het Borstcentrum UZ Gent. Sinds 2007 loopt er een kwaliteitsproject om het oncologisch verpleegkundig spreekuur een plaats te geven in het zorgtraject van de patiënt met borstkanker. De VSO ondersteunt het multidisciplinair team bij de voorbereiding, implementatie en evaluatie van dit project.

Contact

Elsie Decoene,
Verpleegkundig specialist oncologie
Tel. 09 332 46 03

Verpleegkundig specialist geriatrie

De focus van de verpleegkundig specialist geriatrie (VSG) richt zich in eerste instantie op de kwaliteit en de ontwikkeling van de verpleegkundige zorg voor de geriatrische patiënten. Door de aanpak van diverse kwaliteitsprojecten ondersteunt de VSG de verpleegkundigen in de zorg van de geriatrische patiënt en de familie.

De VSG vult verschillende taken in:

 • Directe zorg verlenen aan en begeleiden van geriatrische patiënten en familie
 • Advies geven aan verpleegkundigen en andere professionals binnen en buiten het ziekenhuis
 • De deskundigheid van de verpleegkundigen ondersteunen door onder meer het geven van vormingen
 • Bijdragen aan een innovatief geriatrisch zorgbeleid in samenwerking met het multidisciplinaire team
 • Actief meewerken aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en de resultaten ervan inbouwen in de dagelijkse zorg

Contact

Karen Versluys,
Verpleegkundig specialist geriatrie
Tel 09 332 59 24

Verpleegkundig specialist neurologie

De verpleegkundig specialist neurologie biedt inhoudelijke ondersteuning door en bij:

 • Het verbeteren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg bij de patiënt met een neurologische aandoening
 • Het bieden van ondersteuning aan de neurologische patiënt en zijn familie, verpleegkundigen en andere gezondheidsmedewerkers, doorheen het hele zorgtraject

Waarvoor kan je beroep doen op verpleegkundig specialist neurologie?

 • Participeren in de verpleegkundige zorg op de afdeling, daar waar de zorg nodig is:
  • Opsporen van noden en behoeften bij patiënt en/of verpleegkundigen
  • Adviseren bij complexe/problematische (verpleegkundige) zorg (aan patiënt, familie, verpleegkundigen en andere medewerkers)
 • Opzetten/coördineren van kwaliteitsprojecten (afdeling/ziekenhuisniveau), voorlichtingsmateriaal, standaarden
 • Organiseren van interne vormingen
 • Vertalen van verpleegwetenschappelijke gegevens naar praktijk

Verpleegkundig specialist hartfalen

Doorheen het hele zorgtraject van de hartfalen- harttransplant- en assist device patiënt biedt de verpleegkundig specialist hartfalen (VSH) ondersteuning aan de patiënt, zijn familie, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers.

Concreet legt de VSH zich toe op vijf resultaatgebieden: verlenen van zorg aan patiënten met hartfalen, vorming, verpleegkundig consulentschap ten aanzien van hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis, beleid en innovatie, participatie en organisatie aan/van verpleegwetenschappelijk onderzoek.

De patiëntenpopulatie van de VSH omvat patiënten met:

 • Chronisch hartfalen (vanaf diagnose, met levenslange follow-up)
 • Acuut hartfalen
 • Harttransplantpatiënten (vanaf terminaal hartfalen tot levenslange follow-up). Onder deze laatste groep vallen ook de patiënten met een linker ventrikel assist device (een hartpomp), als een brug naar harttransplantatie.

Contact

Yasmina De Block
Verpleegkundig specialist hartfalen
Tel. 09 332 69 76

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27-1-2014 16:10.