Slideshow: in de kijker


Het UZ Gent en de UGent zullen de referentiecentra daarbij begeleiden.

Lees meer


Elke dinsdag om 20.35 uur op VIER

Lees meer


Het UZ Gent is vlot bereikbaar. Op de campus maakt een routesysteem u wegwijs.

Lees meer

​​Projecten

Project mobiele equipe

Het project 'Mobiele Equipe' (M.E.) is een door de FOD uitgeschreven onderzoeksproject, dat voortvloeit uit de problematiek aangaande de sociale wetgeving in de gezondheidssector. De centrale vraag van deze onderzoeksopdracht is nagaan hoe de (uitbreiding van de) mobiele equipe georganiseerd dient te worden zodat vervangingen in geval van acute afwezigheden of aanvullingen in geval van te hoge werkdruk snel kunnen gebeuren en uurroosterverstoringen bij medewerkers maximaal kunnen vermeden worden. Een onderzoeksgroep samengesteld uit medewerkers van het UZGent, UCL en HIVA-KULeuven verzamelt en analyseert data uit 26 pilootziekenhuizen verspreid over het land. Zij krijgen als eersten een gefinancierde uitbreiding van de M.E. en worden door de onderzoeksequipe begeleid en gestuurd in een verbeteringsscenario.

Het onderzoeksproject werd ondertussen afgerond en het eindrapport werd als bijlage in de rechtermarge toegevoegd.

Meer informatie: Dries Myny, tel. 09 332 64 12 of dries.myny@uzgent.be.

Project WELAME

Het project WELAME (WErkLAstMEting) is een door de FOD uitgeschreven onderzoeksproject met een duur van 2 jaar, dat wordt uitgewerkt door een onderzoeksgroep samengesteld uit medewerkers van het UZGent, UGent en UCL.

Deze studie heeft tot doel een personeelsmodule te ontwikkelen voor alle kenletters, met uitzondering van C, D en G, op basis van de dataset van de geactualiseerde Minimale Verpleegkundige Gegevens. Dit instrument moet toelaten om het verpleegkundig en verzorgend personeel binnen het ziekenhuis op een objectieve wijze te (her-)verdelen op basis van de geactualiseerde Minimale Verpleegkundige Gegevens (VG-MZG).

De ziekenhuizen verzamelen essentiële beleidsinformatie voor de overheid door de registratie van de VG-MVG. Het is belangrijk dat beleidsinformatie meerledig kan worden aangewend. De VG-MVG moet niet alleen de Federale Overheid toelaten onder andere via de ziekenhuisfinanciering sturend op te treden, maar moet de ziekenhuizen ook de mogelijkheid bieden deze gegevens aan te wenden als hefboom voor een betere organisatie.

De mogelijkheid om personeel op een meer optimale wijze te kunnen inzetten op basis van de geactualiseerde Minimale Verpleegkundige Gegevens biedt daarenboven de garantie op een grotere betrokkenheid van de ziekenhuizen. Dit komt op zijn beurt de objectiviteit en de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens ten goede, wat dan weer het vertrouwen in een geavanceerde financiering kan versterken.

Meer informatie bij Dries Myny via tel. 09 332 64 12 of dries.myny@uzgent.be.

​Project Het Verpleegkundig spreekuur in de borstkliniek
Dankzij de financiële hulp van Kom op tegen Kanker (VLK) werd in de periode van 2008 tot en met 2013 een draaiboek ontwikkeld voor de voorbereiding, implementatie en evaluatie van een verpleegkundig spreekuur in de borstkliniek. Dit onderzoeksproject kwam tot stand in samenwerking met de verpleegkundig specialisten oncologie UZ Gent en de afdeling verplegingswetenschap UGent.

Het draaiboek omvat zowel een onderzoekluik als een praktische gids om een verpleegkundig spreekuur voor patiënten met borstkanker te organiseren. Op basis van kwalitatieve onderzoeksgegevens en literatuur wordt het verpleegkundig spreekuur in zijn verschillende perspectieven belicht: de ervaringen van de patiënten en de ervaringen van de oncologieverpleegkundigen.

In een eerste deel wordt het verpleegkundig spreekuur omschreven en worden de centrale concepten, de doelstellingen en het belang van deze innovatieve verpleeginterventie nader toegelicht. Vervolgens worden de informatie- en psychosociale noden van borstkankerpatiënten welke de basis vormen voor de counseling in kaart gebracht en worden de verantwoordelijkheden en de competenties van de borstverpleegkundige beschreven. Daarnaast wordt het belang van een goede multidisciplinaire samenwerking benadrukt en wordt de praktische organisatie van het verpleegkundig spreekuur weergegeven. Tenslotte beschrijven de laatste hoofdstukken de inhoud van het spreekuur.

Het volledig draaiboek kan u hier​ raadplegen.

Meer informatie bij Elsie Decoene via 09 332 46 03 of elsie.decoene@uzgent.beDe inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-7-2015 12:31.