​Opleidingen

Vorming, training en opleiding worden als een essentieel onderdeel aanzien in het UZ Gent. Vorming is de belangrijkste hefboom tot een betere dienstverlening aan de patiënt. Binnen het ziekenhuis zijn tal van opleidingsmogelijkheden voor verpleegkundigen:

Interne opleidingen

Binnen het ziekenhuis worden tal van vormingen georganiseerd. Zo is er een volledig inscholingspakket op maat voorzien voor nieuwe verpleegkundigen. Daarnaast is er ook de opgelegde bijscholing (oa. reanimatielessen).

Eveneens is er een open aanbod aan vormingen en worden opleidingen steeds meer vanuit een strategische, projectmatige aanpak georganiseerd op maat van een dienst en van de behoefte. Twee maal per jaar verschijnt een vormingsbrochure met een groot aanbod aan interne bijscholingen.

Bepaalde vormingen staan ook open voor verpleegkundige medewerkers van de partnerziekenhuizen. Voor meer informatie over de voorwaarden om deel te nemen aan deze vormingen, alsook over het vormingsaanbod, verwijzen wij graag naar de dienst 'vorming en personeelsontwikkeling' (tel: 09 332 54 06).

Externe opleidingen

Brugopleiding, BANABA's, kaderopleiding, masteropleiding, postgraduaat, posthogeschoolvorming, voortgezette opleidingen… Er zijn tal van mogelijkheden voor verpleegkundigen om zich te blijven bijscholen.

Zowel voor interne als voor externe vormingen kan de verpleegkundige in bepaalde gevallen zijn vormingsuren recuperen (arbeidstijd mits positief advies van de verantwoordelijke). Afhankelijk van de vorming is er ook financiële tegemoetkoming voorzien bij inschrijving van een externe vorming.

​Bekijk voor meer info ook de pagina's voor studenten Verpleegkunde.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-7-2015 12:31.