Nalatenschap

U wil graag dat wat u nalaat een goed doel dient? Dan kunt u het UZ Gent opnemen in uw nalatenschap. U kan een bedrag nalaten, maar ook onroerende goederen, kunstwerken of andere goederen van waarde.

Net zoals bij andere schenkingen kan u ook hier bepalen wat met uw nalatenschap moet gebeuren door dat duidelijk te vermelden in uw testament.

Algemeen, bijzonder of duolegaat

Een legaat is een schenking bij testament, van roerende of van onroerende goederen, aan een persoon of een organisatie. In uw testament vermeldt u dat u een deel van uw vermogen – of al uw bezittingen als u geen wettelijke erfgenamen hebt – nalaat aan het UZ Gent. U kan dat in een handgeschreven document vastleggen of in een testament opgemaakt door een notaris. 

Neem bij voorkeur ook in uw testament op voor welke dienst van het UZ Gent uw legaat is bedoeld en indien gewenst ook waarvoor de middelen moeten worden gebruikt.  

Met een algemeen legaat schenkt u al uw bezittingen aan één of meerdere personen of aan een organisatie. U kan uw volledige vermogen alleen aan het UZ Gent schenken als u geen kinderen hebt want zij zijn erfgenamen bij wet.

Met een bijzonder legaat schenkt u specifieke bezittingen aan één of meerdere personen of organisaties.

Met een duolegaat kan u schenken aan een dierbare én aan een goed doel zoals het UZ Gent. Dat heeft als voordeel dat het goede doel de successierechten betaalt van de andere erfgena(a)m(en).

Vragen of meer info?

Uw notaris kan steeds contact opnemen met de juridisch adviseur van het UZ Gent Catherine Beele:

  • Tel. 09 332 47 64
  • catherine.beele@uzgent.be

Neem ook eens een kijkje bij de veelgestelde vragen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6-1-2021 14:17.