​Het Fonds Prinses Delphine van Saksen-Coburg

De helende kracht van kunst

Het Fonds Prinses Delphine van Saksen-Coburg is opgericht voor de fondsenwerving en financiering van initiatieven voor de integratie van kunst in de gezondheidszorg. Hare Koninklijke Hoogheid Delphine van Saksen-Coburg, prinses van België, schonk haar naam aan het fonds en is er ook erevoorzitter van. 

‘Het is voor mij een groot genoegen om mijn naam te geven aan dit fonds. Als kunstenaar voel ik elke dag opnieuw de kracht van kunst. Het raakt mensen in het diepst van hun zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we patiënten moeten benaderen als mensen die nog altijd geraakt kunnen worden door kunst. Eender welke vorm van kunst kan je versterken als patiënt en je afleiden van de stresserende ervaring die je doormaakt in het ziekenhuis.’ 

Initiatieven

Het fonds verleent financiële steun aan initiatieven die dankzij de helende kracht van kunst de warme zorg in het UZ Gent versterken. Enkele voorbeelden:

 • mandaten of leerstoelen voor wetenschappelijk onderzoek naar de impact van kunst in de zorg.
 • opleidingen en sensibiliseringsinitiatieven over kunst in de gezondheidszorg.
 • workshops, concerten, voordrachten enzovoort, in samenwerking met externe partners in de kunsten zoals het museum voor actuele kunst S.M.A.K.
 • infrastructurele projecten zoals de artistieke inrichting van polyvalente ruimtes. 
 • aankoop en huur van materiaal voor o.a. workshops, kunstwerken enzovoort.
 • de ontwikkeling of aankoop van software om artistieke initiatieven mogelijk te maken (bv. het project Culturele Jukebox dat cultuur naar de patiëntenkamer brengt)

Beheer

Het beheercomité van het fonds staat in voor het dagelijks beleid en beslist onder meer over de besteding van de middelen.

Beheercomité

 • Voorzitter: prof. dr. Tessa Kerre 
 • Secretaris: Caroline Van Geyt
 • Leden:
  • dhr. Yannick De Clercq
  • prof. dr. Eric Mortier
  • prof. dr. Piet Hoebeke 
  • prof. dr. Peter Vanlangenhove
  • Philippe Van Cauteren

Graag steunen?

Ook u kunt uw steentje bijdragen met giften, schenkingen en legaten. 


UZGent_fonds p delphine van s-c_beeld website_1920x1080px.jpg

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14-12-2020 17:17.