Richt een fonds op naam op

Als u een fonds op naam opricht, kiest u zelf waarvoor het is bedoeld: u wil een bepaalde dienst ondersteunen of een onderzoeksproject, een patiëntengroep, de medewerkers van het UZ Gent, … Dat kan allemaal. De oprichting kan bij leven gebeuren in de vorm van een schenking of in uw testament worden opgenomen.

U kan ook een bestaand fonds financieel steunen.

Voor een fonds op naam wordt een oprichtingsakte opgesteld die bekrachtigd wordt door het directiecomité van het UZ Gent. Die oprichtingsakte vermeldt:

  • de initiatiefnemers
  • waar de ingezamelde middelen aan moeten worden besteed
  • hoe het fonds wordt beheerd en wie daarvoor verantwoordelijk is.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-10-2020 12:28.