​Patiëntenparticipatie en -tevredenheid

Patiënten op een kwaliteitsvolle manier behandelen en begeleiden is de taak van alle medewerkers in ons ziekenhuis. We meten voortdurend of die kwaliteit voldoet en gebruiken de resultaten van de metingen om de kwaliteit van de zorg, de patiëntveiligheid en de patiënttevredenheid te verbeteren. Daarbij is het ook belangrijk dat patiënten zich laten horen en zo actief participeren in hun zorgtraject en op het vlak van patiëntveiligheid.

Daarnaast streven we ernaar om patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen via  gestructureerde samenwerkingsovereenkomsten actief te betrekken als ervaringsdeskundigen. Zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen kunnen:

  • zich voorstellen in het ziekenhuis via folders, affiches (conform de richtlijnen), presentaties op maat van patiënten en hun familie, bezoek aan geïnteresseerde gehospitaliseerde patiënten, …
  • informatie en ervaringen uitwisselen met het UZ Gent en zo participeren in de zorg. Zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen zijn gelijkwaardige partners en kunnen vanuit hun ervaringsdeskundigheid verbeterpunten doorgeven aan het ziekenhuis.

Wilt u meer info of hebt u vragen of suggesties? Dan kunt u mailen naar patientenparticipatie@uzgent.be.

Het Team Integrale kwaliteit zal uw suggestie afhankelijk van de inhoud voorleggen aan de betrokken diensten.

Patiënttevredenheid … uw mening telt

We peilen systematisch naar de mening van onze patiënten om te weten hoe ze een bezoek aan een polikliniek of verblijf op een hospitalisatieafdeling hebben ervaren.
We horen graag wat u positief vond, maar ook wat volgens u anders of beter kon.

Alle UZ-medewerkers streven naar een zorgvuldige en kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening waarbij de noden van de patiënt centraal staan. Het kan evenwel dat u - ondanks die inspanningen - niet helemaal tevreden bent over uw ziekenhuisbezoek of -verblijf. Laat ons dat gerust ook weten, door een korte vragenlijst in te vullen. Zo kunnen we de kwaliteit van de zorg en dienstverlening blijven verbeteren. 

voorbijganger in een ziekenhuisgangWe bevragen patiënten ook op een actieve manier via steekproeven en enquêtes.

We behandelen en bestuderen alle opmerkingen en zetten ze waar mogelijk om in concrete actieplannen. De toegankelijkheid van de campus, onduidelijke bewegwijzering en wachttijden werden de laatste jaren vaak als pijnpunten aangehaald. We werken nu aan oplossingen voor deze problemen.

Kwaliteitsvolle zorg

Het UZ Gent is nauw verbonden met de Universiteit Gent en volgt het wetenschappelijk onderzoek op de voet. Dat laat het ziekenhuis toe om de meest actuele wetenschappelijke kennis meteen toe te passen in de dagelijkse zorg voor onze patiënten: we volgen de meest recente therapieschema's, technieken en procedures, gebruiken de beste apparatuur en hebben bijzonder veel expertise in huis.

Lees meer over kwaliteitsvolle zorg en de kwaliteitsindicatoren van het Vlaams Indicatoren Project.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-6-2018 10:36.