​Verspreiden van informatie door lotgenoten- en vrijwilligersorganisaties in het UZ Gent

Affiches en folders

Lotgenoten- en vrijwilligersorganisaties die een formele samenwerkingsovereenkomst hebben met het UZ Gent kunnen vragen om affiches en folders voor patiënten en bezoekers op de campus van het UZ Gent te verspreiden. Dat kan in wachtzalen van afdelingen (zowel affiches als folders) en/of aan mededelingenborden op een aantal publieke locaties (enkel affiches). De vraag moet gericht worden aan patiëntenparticipatie@uzgent.be. Vermeld duidelijk waar de affiches moeten verspreid worden. Stuur ook een voorbeeld van de affiche of folder in de mail mee.

De coördinator Vrijwilligerswerking  beoordeelt - in samenspraak met het team Integrale Kwaliteit en de betrokken afdeling -  of de affiche/folder kan verspreid worden.  Commerciële boodschappen of informatie die niet rechtstreeks gelinkt is aan de samenwerking, zijn alvast niet mogelijk.
U ontvangt dan een antwoord via bovenstaand e-mailadres. 

Affiches op publieke locaties op de campus

De dienst Communicatie en evenementen van het UZ Gent hangt eenmaal per week affiches uit in mededelingenborden op publieke locaties op de campus en verwijdert die na verloop van drie weken of wanneer het evenement voorbij is. De locaties zijn:

  • Onthaal K1
  • Onthaal K12
  • Kinderziekenhuis
  • Chirurgisch dagziekenhuis
  • Knuffelboom

    De aanvrager bezorgt vijf exemplaren van de affiche aan de dienst Communicatie en evenementen (Ingang 12, route 1235).

Affiches/folders op afdelingen

Na akkoord van het team Integrale kwaliteit, bezorgt de aanvrager affiches/folders aan de betrokken afdeling(en). Het aantal wordt overeengekomen met het aanspreekpunt op de dienst.

Digitale communicatie

Lotgenoten- en vrijwilligersorganisaties die een samenwerkingsovereenkomst hebben met het UZ Gent worden vermeld op de website van het UZ Gent,  met een link naar hun eigen website.

In wachtzalen van sommige afdelingen hangen tv-schermen. Of lotgenoten- en vrijwilligersorganisaties boodschappen via dat kanaal kunnen verspreiden, moet vooraf besproken worden met de verantwoordelijken van die afdelingen via het team Integrale Kwaliteit.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-3-2017 10:42.