Patiëntveiligheid​

Elke dag worden meer dan 3000 patiënten behandeld in ons ziekenhuis. Het UZ Gent doet er alles aan om incidenten te voorkomen. We nemen preventieve maatregelen en bouwen extra controles in. Meer dan 6000 medewerkers werken zo samen om de veiligheid van de patiënten te garanderen.

Als zich ondanks die inspanningen toch een  (medisch) incident - ook wel patiëntveiligheidsincident genoemd - voordoet, meldt de betrokken medewerker dat via een elektronisch meldsysteem. Alle meldingen worden onderzocht en opgevolgd door kwaliteitsmedewerkers. Zo leren we uit elk incident en sturen we waar nodig meteen bij.

Een (medisch) incident melden

Wil u als patiënt of externe zorgverlener een (medisch) incident melden? Spreek er uw zorgverlener over aan of mail naar patientveiligheid@uzgent.be. De coördinator patiëntveiligheid zal het incident afhankelijk van de inhoud voorleggen aan de betrokken dienst en neemt een bemiddelende rol waar.

Voelt u zich onvoldoende gehoord of geholpen? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst.

Wat is een (medisch) incident?

Een (medisch) incident is een ongewenste gebeurtenis in het zorgproces die bij de patiënt tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.

Word onze partner in veilige zorg

Bij opname worden alle patiënten uitgenodigd om onze partner in veilige zorg te zijn. Dat kan door onderstaande aandachtspunten ter harte te nemen.

Geef uw zorgverlener alle nuttige informatie

 • ​Vermeld ziektes, gezondheidsproblemen, medicatie, allergieën (voeding, latex, medicatie, contraststoffen …), gewoonten (alcohol, tabak, dieet, slaapmiddelen).
 • Een correct medicatieschema kunt u opvragen bij uw huisarts of apotheek.

Draag altijd uw identificatiearmband

 • ​Controleer uw naam en geboortedatum op de identificatiearmband.
 • Verwijder zelf nooit uw identificatiearmband. Vraag een nieuw exemplaar indien uw identificatiearmband toch werd verwijderd.
 • Vraag om een alternatief als een identificatiearmband niet mogelijk is.

Weet welke medicatie u neemt

 • ​​Spreek er uw zorgverlener over aan als uw medicatie er anders uitziet dan verwacht.
 • Vraag uitleg over (nieuwe) medicatie: waarom, hoelang, bijwerkingen.

Sta stil bij uw valrisico

 • Draag goed aansluitend, gesloten schoeisel.
 • Gebruik indien nodig een hulpmiddel om u te verplaatsen.
 • Vraag tijdig hulp als u ondersteuning nodig hebt.
 • Hou uw kamer ordelijk.

Lees meer over hoe u het risico op valpartijen kunt beperken.

Stel vragen en luister naar aanbevelingen

 • Vraag informatie over uw behandeling, operatie, medicatie en ontslag.
 • Schrijf uw vragen op zodat u ze later kunt bespreken met de zorgverlener.
 • Vraag gerust aan een zorgverlener om zich voor te stellen.

Download de patiëntveiligheidskaart​ (pdf).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 8-1-2020 15:38.