​Orgaandonatie en lichaamsafstand

Orgaandonatie

Orgaandonatie houdt in dat een of meerdere organen van een overledene gebruikt worden voor transplantatie bij een patiënt met een falend orgaan. Een orgaandonor kan meerdere patiënten redden van een levensbedreigende situatie. Vandaag is er een nijpend tekort aan donororganen in ons land.

De Belgische wetgeving stelt dat elke Belg of buitenlander (langer dan 6 maanden ingeschreven in het Vreemdelingenregister) vanaf 18 jaar automatisch orgaandonor is en dit zonder verdere administratieve stappen. Onder de 18 jaar is toestemming van de ouders noodzakelijk. Ondanks deze wetgeving kan de familie in eerste graad (ouders en kinderen) of echtgeno(o)t(e) of samenwonende orgaandonatie weigeren na overlijden.

Het is ook mogelijk om bij leven verzet aan te tekenen tegen orgaandonatie of u expliciet als orgaandonor op te geven. U dient dit administratief te regelen via het gemeentehuis van uw woonplaats of bij opname in het ziekenhuis.

Meer informatie vindt u op de website van het Transplantatiecentrum.

U kan ook terecht bij de tranplantatiecoördinatoren van het UZ Gent (Luc Colenbie, tel. 09 332 32 30, Ivo Haentjens, tel. 09 332 58 11 of Marc Van der Vennet, tel. 09 332 49 05)

Schenking van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en praktisch onderwijs

Als de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek vandaag staan waar ze staan, dan is dat onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen hun lichaam na overlijden ter beschikking te stellen van de wetenschap. Geschonken lichamen worden hoofdzakelijk gebruikt voor onderwijs aan studenten van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en aan chirurgen, die er nieuwe technieken op aanleren. Daarnaast worden de lichamen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Wie zijn lichaam afstaat voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, bewijst dus een zeer waardevolle dienst aan zijn medemens.

Lees hier meer praktische informatie over lichaamsafstand.​​​

Met vragen kan u terecht bij:

Laboratorium voor Menselijke ontleedkunde en Embryologie Universiteit Gent
Campus UZ Gent - ingang 46, 4de verdieping
C. Heymanslaan 10 - 9000 Gent
​Tel. 09 332 51 92 of 09 264 53 07

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1-12-2020 09:33.