Aankomst op de verpleegafdeling

Ga bij aankomst op de verpleegafdeling naar het secretariaat of de verpleegpost. Een verpleegkundige begeleidt u naar uw kamer en legt u de werking van de afdeling uit. U kunt uw vragen stellen en wensen doorgeven. De verpleegkundige kan u ook in contact brengen met andere medewerkers zoals een sociaal werker, psycholoog of bedienaar van de eredienst.

De verpleegkundige stelt u enkele vragen over uw leefgewoonten. U kiest zelf op welke vragen u antwoordt. De gegevens worden in uw verpleegkundig dossier genoteerd en vallen onder het beroepsgeheim.

Op eenvoudig verzoek kunt u de hoofdverpleegkundige spreken. Die is verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling en heeft de leiding over de verpleegkundigen.

Aankomst op de verpleegafdeling

Identificatiearmband

Wanneer u zich inschreef, hebt u een identificatiearmband om de pols gekregen. Dat gebeurt om veiligheidsredenen. Om vergissingen te vermijden, moet u die armband de hele opname dragen. Pas na het verlaten van het ziekenhuis mag u de armband verwijderen.

Let erop:

  • dat u de armband onafgebroken draagt
  • dat op de armband uw correcte naam, voornaam en geboortedatum staan
  • dat de verpleegkundige of medewerker van Aanmelden en inschrijven u vraagt om de gegevens na te kijken wanneer ze de armband aanbrengen

Slechthorende en dove patiënten kunnen ervoor kiezen om een extra, oranje polsband te dragen die hulpverleners duidelijk maakt dat ze slechthorend of doof zijn. 

Als uw armband tijdens uw verblijf verwijderd wordt, bijvoorbeeld omdat hij vuil is of om een infuus te steken, dan krijgt u meteen een nieuwe. Als een armband niet mogelijk is, zorgen we voor een alternatief.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-6-2019 15:22.