Wat breng ik mee?

U hebt een opname gepland in het ziekenhuis? Raadpleeg dan dit overzicht, zodat u op de dag van de opname niets vergeet.

Voor uw inschrijving

 • Identiteitskaart of bij opname van uw kind de kids-ID of ISI+-kaart, als u die hebt
 • Eventueel uw parkeerticket, zo betaalt u later aan de parkeerautomaat het voordelige zorgtarief
 • Kleefbriefjes van het ziekenfonds
 • Als u een hospitalisatieverzekering hebt, het nodige document (verzekeringskaartje, bevestigingsbrief …). De meeste verzekeringsmaatschappijen vragen dat u hen op voorhand verwittigt van de opname
 • Uw telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres
 • Contactgegevens van familie, buren of andere contactpersonen
 • Naam, adres en telefoonnummer van uw huisarts
 • Naam van de arts die u verwijst naar het UZ Gent
 • Als u al een beroep doet op thuiszorgdiensten: hun naam, adres en telefoonnummer
 • Voor de kraamafdeling: trouwboekje of bewijs van erkenning van het kind
 • Bij opname na een werkongeval of na een ongeval op weg van of naar het werk: naam en adres van uw werkgever, naam en adres van de verzekeringsmaatschappij, polis en dossiernummer
 • Bij opname voor een klinische studie: de referentiebrief die u meekreeg van de medische dienst

Buitenlandse patiënten nemen zeker hun identiteitsbewijs, een verzekeringspasje van de verzekeringsmaatschappij en verwijsbrief mee.

Medische gegevens en medicatie

 • Radiografieën 
 • Uitslagen van vorige onderzoeken 
 • Eventueel een medicatieschema (pdf). Dat kunt u zelf invullen of opvragen bij uw huisarts, thuisverpleegkundige of apotheker 
 • Geneesmiddelen die u gebruikt, in de oorspronkelijke verpakking 
 • (Kopie van) attesten, bijvoorbeeld attesten van vastgestelde allergieën 
 • Brief van uw huisarts of arts 
 • Resultaten van de preoperatieve onderzoeken 
 • Eventueel een ingevulde preoperatieve vragenlijst

Voor uw verblijf

 • Nachtkledij, kamerjas, gesloten pantoffels of schoenen 
 • Toiletgerief

Laat waardevolle voorwerpen thuis. Het UZ Gent is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van geld, kostbaarheden en andere persoonlijke voorwerpen.

Wat breng ik mee?

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-5-2020 11:32.