Goed om te weten

Aangifte van arbeidsongeschiktheid

Bent u door ziekte niet in staat om te werken, dan moet u uw ziekenfonds op de hoogte brengen zodat u een ziekte-uitkering kunt krijgen. U doet dat het best binnen de 48 uur. Gebruik daarvoor het officiële ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, ook bekend als het document ‘Vertrouwelijk’.

U kunt het document opvragen bij uw ziekenfonds of downloaden op zijn website. Laat het invullen door uw behandelende arts en bezorg het tijdig aan uw ziekenfonds. Doet u dat te laat, dan kunt u een deel van uw uitkering verliezen. De termijn die u hebt, verschilt naargelang u werkloze, werknemer of zelfstandige bent. Vastbenoemde ambtenaren moeten geen aangifte doen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw ziekenfonds.

Denk er ook aan om uw werkgever of vakbond op de hoogte te brengen van uw afwezigheid met de nodige attesten.

Toegang tot gezondheidszorg

In België heeft iedereen recht op medische zorg. Die zorg wordt geregeld en voor het grootste deel betaald via de Belgische ziekteverzekering.

Als u geen geldige Belgische ziekteverzekering hebt, bekijken we wat uw rechten en plichten zijn, afhankelijk van uw verblijfsstatuut. Bij vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van de cel SoFIA. U kunt ook altijd een gesprek aanvragen met de sociaal werker op uw afdeling.

Goed om te weten

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-6-2019 15:16.