Voorbereiding op uw ontslag uit het ziekenhuis

Uw behandelende arts vertelt u wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Een ziekenhuisverblijf is meestal kort. De kans bestaat dat u thuis verder moet herstellen, of indien nodig buitenshuis in een aangepaste voorziening. U treft dus het best tijdens uw verblijf in het ziekenhuis de nodige voorbereidingen op uw ontslag.

Vragen voor uw arts

Aarzel niet om uw arts op voorhand een aantal vragen te stellen zodat u een duidelijker zicht krijgt op wat u mag verwachten. Enkele mogelijke vragen:

 • Hoelang zal mijn opname duren?
 • Wat kan ik verwachten tijdens mijn herstelperiode?
 • Hoelang zal dit herstel duren?
 • Zal er nog nabehandeling nodig zijn?
 • Zal ik bepaalde dingen niet kunnen doen als ik naar huis ga?
 • Heb ik bijkomende zorg of bepaalde hulpmiddelen nodig, zoals een aangepast bed, krukken, een looprek of een rolstoel?
 • Volstaat kinesitherapie thuis?
 • Moet ik eerst verder herstellen in een andere aangepaste voorziening, zoals een revalidatiecentrum, hersteloord of SP-dienst (revalidatieafdeling binnen een ziekenhuis)?

Vragen voor uzelf

U staat ook het best even stil bij uw vervoer naar huis en uw situatie thuis.

 • Kan iemand mij naar huis brengen?
 • Waar zal ik verblijven na mijn ontslag?
 • Heb ik aangepast vervoer nodig?
 • Is er iemand aanwezig als ik thuiskom?
 • Heb ik thuis bijkomende hulp nodig?
 • Als u zorg draag voor uw partner of andere mensen in uw omgeving: moet er voor hen hulp georganiseerd worden?

Ondersteuning en info

Voor ondersteuning kunt u terecht bij de dienst Patiëntenbegeleiding - Sociale dienst patiënten van het UZ Gent of bij de sociale dienst van uw ziekenfonds. De dienst Patiëntenbegeleiding kan u onder andere helpen met de praktische voorbereiding op uw ontslag en administratieve aanvragen. Hij biedt ook ondersteuning bij de emotionele impact van ziekte en behandeling.

Meer informatie leest u in de folder ‘Opname- en ontslagvoorbereiding’ (pdf).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17-10-2018 16:24.