Sociale tolken

Het team Interculturele bemiddeling van het UZ Gent biedt taalbijstand en bemiddeling voor een brede waaier aan talen. Voor andere talen richten we een aanvraag aan IN-Gent (integratie en inburgering).

De sociale tolken van IN-Gent hebben geen bemiddelende functie. Hun takenpakket is beperkt tot het volledig en getrouw omzetten van mondelinge boodschappen van de ene naar de andere taal. De sociale tolken komen ter plaatse of tolken telefonisch.

Tolken aanvragen

Sociaal werkers, artsen, verpleegkundigen en onthaalmedewerkers kunnen u helpen bij de aanvraag. U kunt ook zelf een aanvraag doen bij de dienst Patiëntenbegeleiding – dienst Diversiteit en interculturele bemiddeling.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:37.