Waarvoor kan ik bij een sociaal werker terecht?

Psychosociale hulpverlening

Doorheen uw ziekteverloop kunt u overmand worden door emoties. U voelt zich dan gespannen, verdrietig of onzeker. Die gevoelens kunnen te maken hebben met uw thuissituatie, relatie, ziekte, werksituatie enzovoort. Ook uw partner, familie of andere mensen uit uw omgeving kunnen dergelijke emoties ervaren.

Een sociaal werker kan u en uw omgeving ondersteunen en begeleiden.

Zorgcoördinatie

Als u in het ziekenhuis opgenomen bent, gaat uw aandacht in de eerste plaats naar uw behandeling en herstel tijdens uw verblijf. Maar ook de periode na uw ontslag uit het ziekenhuis bereidt u het best op tijd voor. Met vragen of bekommernissen kunt u altijd terecht bij onze sociaal werkers. Zij kunnen u helpen om:

  • thuiszorgdiensten in te schakelen
  • aangepaste voorzieningen voor herstel aan te vragen
  • een zorgpakket samen te stellen dat beantwoordt aan uw persoonlijke noden
  • vervoer te regelen

Meer informatie leest u in de opnamebrochure van het ziekenhuis (pdf).

Materiële hulpverlening

Een sociaal werker kan u helpen om verschillende zaken te regelen: een voedselpakket, kledij, opvang voor huisdieren, een parkeerkaart voor de UZ Gent-campus enzovoort.

Sociaal-administratieve hulpverlening

Een sociaal werker kan u informeren en adviseren over sociale voorzieningen en tegemoetkomingen en over de voorwaarden om die aan te vragen. Voorbeelden daarvan zijn: ziekteaangifte, reisonkosten, gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.

Onze sociaal werker kan u ook administratief ondersteunen bij een aanvraag. Elke vraag wordt individueel bekeken.

Financieel- en juridisch-administratieve hulpverlening

Bij financiële of juridische problemen kunt u informatie, advies en administratieve ondersteuning vragen bij een van onze sociaal werkers. Die problemen kunnen zich zowel binnen als buiten het ziekenhuis afspelen.

Enkele voorbeelden: facturatieproblemen, de derdebetalersregeling, de afbetaling van een UZ Gent-factuur, voorlopige bewindvoering, een gerechtsdeurwaarder, uw hospitalisatieverzekering, uw ziekteverzekering, ondersteuning door Kom op tegen Kanker enzovoort.

Met financiële vragen of problemen die te maken hebben met uw behandeling in het ziekenhuis - bv. vragen over uw factuur, kostenramingen, betalingsverbintenissen - kunt u ook terecht bij het Patiënteninformatiebureau of cel Sofia.

Belangenbehartiging

Een sociaal werker helpt u uw rechten en belangen te behartigen bij verschillende instanties.

Soms kan een patiënt zijn plaats niet opnemen in de samenleving. De sociaal werker zal samen met hem die situatie in de eerste plaats proberen te voorkomen. Staat toch iets zijn integratie in de weg, dan kan de sociaal werker dat signaleren aan instanties die mogelijk een oplossing kunnen bieden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 9-4-2020 10:31.