Solidariteitsfonds Francis Colardyn

Wie kan beroep doen op het solidariteitsfonds?

Patiënten kunnen bij de sociale werkers van de dienst Patiëntenbegeleiding – Sociale dienst patiënten terecht voor diverse vormen van ondersteuning. Soms blijkt tijdens de begeleiding dat een patiënt onvoldoende middelen heeft om in bepaalde behoeften te voorzien. In dat geval gaat de sociaal werker na of het Solidariteitsfonds Francis Colardyn materiële of financiële hulp kan bieden.

Het fonds neemt elke aanvraag in overweging. Het kent de hulp toe op basis van een onderzoek naar de sociale en financiële situatie van de betrokken patiënt.

Onder andere kansarme gezinnen en mensen zonder verblijf komen in aanmerking. De hulp wordt ook toegekend aan wie een vervangingsinkomen heeft, gehospitaliseerd wordt, in acute nood verkeerd en geen beroep kan doen op familie of vrienden.

Welke hulp kan het solidariteitsfonds bieden?

De hulp hangt af van individuele noden:

  • materiële hulp zoals kledij, schoeisel, toiletgerief, babyvoeding of een voedselpakket bij ontslag
  • uitzonderlijk een tegemoetkoming voor de aankoop van medisch materiaal in de thuiszorg zoals aspiratiesondes, luiers, plasbroekjes of hulpmiddelen voor kinderen
  • financiële hulp voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer of nachtvervoer in crisissituaties

Verschillende organisaties organiseren begeleide vakantiekampen voor kinderen die chronisch ziek zijn of een handicap hebben. Ouders die een deelname aan zo’n kamp niet kunnen betalen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van het fonds.

Er zijn geen tegemoetkomingen voor ziekenhuisrekeningen en medicatie.

Uw hulp is welkom

We verwelkomen alle initiatieven en giften. Wil u onze werking en de bovenstaande initiatieven steunen, dan kunt u een gift doen:

  • op rekeningnummer BE42 0016 4482 4754 - BIC GEBABEBB
  • met mededeling CR/SOC/001 + vermelding 'fiscaal attest'

Voor meer info kunt u terecht op tel. 09 332 41 46.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23-10-2018 18:37.