Paramedische dienstverlening

Psychologische ondersteuning

Op een aantal diensten in het ziekenhuis werken psychologen. Hebt u nood aan psychologische begeleiding, spreek dan een van onze medewerkers aan.

Kinesitherapie

Op alle diensten kunt u behandelingen kinesitherapie, massage en fysiotherapie krijgen, op voorschrift van een arts-specialist.

Logopedie

Logopedisten kunnen u helpen om spraak- en slikproblemen op te lossen.

Ergotherapie

Op bepaalde afdelingen kan een ergotherapeut individuele training geven en u begeleiden naar een optimale zelfstandigheid. De ergotherapeut helpt u dagelijkse activiteiten te trainen, leert u hulpmiddelen te gebruiken, adviseert u over rolstoelen, … Lees meer over ergotherapie in het UZ Gent.

Voetverzorging

U kunt via de verpleegkundigen een consult vragen voor voetverzorging bij een pedicure of podoloog.

Voedingsadvies

Diëtisten volgen patiënten met bijzondere voedingsnoden op tijdens hun opname. Via de verpleegkundigen kunt u een consult aanvragen. De diëtisten evalueren uw voedingsstatus, kijken na of uw voeding moet worden aangepast en geven voedingsadvies op maat. Na het ontslag uit het ziekenhuis is ambulante opvolging mogelijk. Uw diëtist kan u meer informatie geven.

Daarnaast kunnen alle opgenomen patiënten die een dieet (moeten) volgen hun individuele menukeuzes doorgeven aan de medewerkers van de maaltijdbevraging. De beschikbare alternatieve keuzes vindt u op de achterkant van het menubriefje van de kamer of op televisiekanaal 40.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28-5-2020 12:16.