Veelgestelde vragen over uw factuur en getuigschrift

Woordenlijst

Derde-betalersregeling

Bij de derde-betalersregeling betaalt het ziekenfonds of de verzekering de honoraria rechtstreeks uit aan de zorgverlener. U moet dit bedrag dus niet voorschieten, u betaalt alleen het remgeld en eventuele supplementen.

Nomenclatuurnummer

Elke geneeskundige verstrekking die de ziekteverzekering gedeeltelijk of volledig vergoedt krijgt een nomenclatuurnummer of prestatienummer.

Remgeld

Remgeld is een bedrag dat u zelf betaalt voor uw doktersbezoek. Het is het verschil tussen het officiële honorarium en wat het ziekenfonds terugbetaalt.

Verschilstaat

Een verschilstaat is een bewijs dat u kunt aanvragen bij uw ziekenfonds. Daarop staat hoeveel kosten u maakte en hoeveel het ziekenfonds daarvan betaalde.

Veelgestelde vragen

Kan ik facturen per mail ontvangen?

Dat kan. Zodra we uw toestemming hebben, sturen we u de facturen per mail door. U kunt uw toestemming geven wanneer u zich aanmeldt in het UZ Gent.

Wil u uw toestemming intrekken? Stuur dan een mail naar de dienst Aanmelden en inschrijven: aanmeldeneninschrijven@uzgent.be.

Kan ik een afbetalingsplan aanvragen?

Ja. Als u uw facturen niet in een keer kunt betalen, kunt u een afbetalingsplan aanvragen.

 • U betaalt in twee keer (twee opvolgende maanden)
  U moet hiervoor geen contact opnemen met de dienst Facturatie patiënten. U betaalt de helft van het bedrag onmiddellijk na ontvangst van de factuur. Het tweede deel betaalt u de maand erna. Bij beide betalingen vermeldt u dezelfde gestructureerde mededeling.
 • U betaalt in meer dan twee keer
  Neem contact op met de dienst Facturatie patiënten zodra u de factuur ontvangt. De dienst bekijkt samen met u de mogelijkheden.

Voorwaarden voor een afbetalingsplan:

 • De afbetalingsregeling mag niet langer duren dan een jaar
 • Het minimum af te betalen bedrag is 25 euro per maand
 • Facturen van minder dan 50 euro kunnen niet afbetaald worden

Een afbetalingsplan is niet mogelijk voor (*):

 • Ambulante facturen - facturen voor consultaties waarbij u ook een wit getuigschrift kreeg
 • Supplementen na een verblijf op een eenpersoonskamer
 • Esthetische ingrepen

(*) De dienst Patiëntenbegeleiding kan hiervan afwijken om sociale redenen, na een grondig financieel onderzoek.

Wat als ik een factuur ontvang die niet voor mij is bestemd?

Gelieve alle originele documenten – factuur en eventueel wit getuigschrift – terug te sturen naar de dienst Facturatie patiënten. U kunt daarvoor dezelfde envelop gebruiken, frankeren is niet nodig. Schrijf op de envelop: 'terug naar afzender – woont niet op opgegeven adres'.

Het adres: UZ Gent, dienst Facturatie patiënten, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent

Wanneer ontvang ik een getuigschrift voor verstrekte hulp?

Bij een factuur voor hospitalisatie zit nooit een zogeheten verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp.

Bij een factuur voor ambulante zorg - na een consultatie in een polikliniek – zit meestal wel een verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp. U kunt het bij uw verzekeringsinstelling of ziekenfonds indienen voor terugbetaling.

Prestaties die het ziekenhuis rechtstreeks afrekent met uw ziekenfonds of verzekeringsinstelling staan niet op het getuigschrift. U betaalt immers alleen het remgeld. Op de factuur ziet u dan in de kolom 'ten laste ziekenfonds' het al verrekende bedrag met uw ziekenfonds staan.

Hoelang duurt het om een duplicaat te krijgen van een factuur of getuigschrift?

We maken en versturen een keer per maand duplicaten van facturen en getuigschriften. Afhankelijk van het tijdstip van uw aanvraag kan het dus maximaal 4 weken duren voor u het duplicaat ontvangt.

In principe leveren we geen duplicaten af van facturen die al betaald werden of die ouder zijn dan 2 jaar. Uitzonderlijk kunt u, mits gegronde motivatie, die duplicaten toch nog persoonlijk afhalen in het patiënteninformatiebureau.

Waarom staat op de factuur een ander bedrag dan op het getuigschrift?

Op de factuur staan alle kosten. Op het verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp staan alleen de kosten die u nog voor terugbetaling kunt indienen bij uw ziekenfonds.

Wanneer wordt mijn factuur rechtstreeks met mijn hospitalisatieverzekering verrekend?

Alleen facturen voor (dag-)hospitalisatie worden rechtstreeks met uw hospitalisatieverzekering verrekend. Voorwaarde is dat ons ziekenhuis een contract heeft afgesloten met uw verzekering. Is dat niet het geval, dan moet u zelf uw factuur indienen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Facturen voor ambulante zorg worden nooit rechtstreeks verrekend met de hospitalisatieverzekering, ook al komen ze in aanmerking voor terugbetaling. U moet dan eerst het witte getuigschrift aan uw ziekenfonds bezorgen. Daarna kan u het remgeld – het deel dat uw ziekenfonds niet vergoedt – indienen bij uw hospitalisatieverzekering. Meer info vindt u op de pagina 'Verzekeringen'.

Waarom werden er supplementen aangerekend na een raadpleging?

Artsen die niet-geconventioneerd zijn, mogen altijd een extra bedrag aanrekenen op het ereloon en op technische prestaties. Gedeeltelijk geconventioneerde artsen mogen op sommige tijdstippen supplementen aanrekenen. Meer info vindt u op de pagina 'Conventiestatus'.

Wat als mijn factuur fouten bevat?

Neem zo snel mogelijk contact op met de dienst Facturatie patiënten. U krijgt zo snel mogelijk een antwoord.

Als uw klacht gegrond is, nemen we contact op met de betrokken medische diensten. In afwachting van hun antwoord en een eventuele correctie, kan beslist worden om de invorderingsprocedure stop te zetten.

U wordt uiteraard verder op de hoogte gehouden. Eventueel te veel betaalde bedragen worden teruggestort.

Wat als ik te laat betaal?

Wie niet tijdig betaalt, ontvangt een kosteloze eerste herinnering. We sturen die per sms (pdf) of mail (pdf) als u ons de toestemming hebt gegeven om uw gsm-nummer of e-mailadres te gebruiken voor financiële en administratieve doeleinden. Voer de achterstallige betaling zo snel mogelijk uit. Bij een tweede aanmaning worden 10 euro bijkomende administratiekosten aangerekend.

Wanneer ook na een tweede aanmaning geen betaling volgt, wordt het dossier overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarderskantoor. Daartoe zullen de factuur en uw contactgegevens (e-mail, telefoon- of gsm-nummer enz.) worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. In dat geval is 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro verschuldigd als schadevergoeding.

Als onmiddellijke betaling niet mogelijk is, neem dan zo snel mogelijk contact op met de dienst Facturatie patiënten. We bekijken dan samen met u de mogelijkheden voor een afbetaalplan.

Wordt een tweede advies terugbetaald?

U kunt altijd een tweede arts raadplegen om zijn mening te vragen over een bepaalde behandeling of diagnose. Soms stelt een arts zelf voor om een tweede advies of second opinion in te winnen bij een collega uit dezelfde discipline.

Een tweede advies is een prestatie die de ziekteverzekering niet vergoedt. Maar als u een tweede advies inwint in het UZ Gent en daarna uw behandeling hier verderzet, spreken we van een verwijzing. Dan betaalt de ziekteverzekering de raadpleging wel terug.

Hoelang blijven getuigschriften voor verstrekte hulp geldig?

Een ziekenhuisfactuur en een verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp verjaren twee jaar na het einde van de maand waarin de prestaties plaatsvonden. U hebt dus twee jaar de tijd om uw documenten in te dienen bij uw ziekenfonds of verzekering voor terugbetaling.

Wat is het Riziv-tarief van een prestatie?

Dit is het honorariumbedrag dat een zorgverlener mag aanrekenen voor een prestatie. Het bedrag wordt bepaald door het Riziv. Zorgverleners die toetreden tot het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen volgen deze tarieven.

Wat is het terugbetalingstarief van een prestatie?

Dit is het deel van het Riziv-tarief van een prestatie dat door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

De volledige omschrijving van de prestatie en de terugbetalingstarieven kunt u via het nomenclatuurnummer opzoeken in de databank 'Nomensoft' van het Riziv.

Hoeveel bedraagt het wettelijk persoonlijk aandeel in de verblijfskosten?

Voor een ziekenhuisopname met overnachting betaalt u per dag een persoonlijk aandeel in de verblijfskosten. Dat bedrag is bij wet vastgelegd en hangt af van uw verzekerbaarheid.

De wettelijke bedragen vindt u in de toelichting bij de opnameverklaring en op de pagina 'Verblijfskosten'.

Wanneer moet ik kamersupplementen betalen?

U betaalt alleen kamersupplementen als u voor een eenpersoonskamer kiest. Voor een gemeenschappelijke kamer worden nooit kamersupplementen aangerekend.

Meer informatie vindt u in de toelichting bij de opnameverklaring en op de pagina 'Verblijfskosten'.

Wanneer moet ik ereloonsupplementen betalen?

Een ereloonsupplement is een extra bedrag dat u wordt aangerekend bovenop het honorarium van zorgverleners.

Kan ik een kostenraming aanvragen?

Dat kan. Om in te schatten wat u zult moeten betalen, kunt u vragen om een kostenraming op te maken. Die raming geeft u een richtbedrag.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 10-3-2021 10:36.