Patiënteninformatiebureau

Bij het Patiënteninformatiebureau kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen over de financiële en administratieve kant van uw ziekenhuisverblijf of medische behandeling.

Voor wie?

Patiënten, hun vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers

Wat?

We geven informatie over onder meer:

 • de inhoud van de ziekenhuisfactuur 
 • de inningsfase van openstaande facturen 
 • de verrekening van voorschotten 
 • de facturatie in het kader van een studie

We behandelen ook meldingen en verzoeken, zoals:

 • adreswijzigingen 
 • herfacturatie aan uw ziekenfonds of verzekering 
 • foutieve (bv. dubbele) betalingen 
 • foutieve facturaties 
 • een duplicaat van de factuur of van het getuigschrift voor verstrekte hulp
 • afbetalingsregelingen 
 • kostprijsramingen

Waar en wanneer?

Patiënteninformatiebureau

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3-6-2020 09:09.